TRS coachar fackliga företrädare

Är du en facklig företrädare som upplever att arbetslivets utmaningar blir mer komplexa och att du behöver stötta dina medlemmar i det? Kanske står din arbetsplats inför en omställning med uppsägningar? Du kanske har fått frågor om karriärväxling eller studier från medlemmar?

Behöver du ett bollplank? Kontakta TRS!

Att ha ett förtroendeuppdrag som facklig företrädare kan ibland vara utmanande. Arbetslivet genomgår förändringar som både du och dina medlemmar behöver möta. Så i vilka frågor kan du som facklig företrädare vara ett stöd till dina medlemmar och samtidigt samarbeta med arbetsgivaren för verksamhetens bästa? Vilka dilemman kan uppstå i det?

Med stöd av en coach från TRS stärker du din förmåga att jobba för långsiktigt hållbara förändringar. En coach kan ge dig de verktyg och det stöd du behöver för att navigera i de utmaningar som kommer med rollen att som facklig företrädare balansera medlemmarnas intresse och arbetsplatsens bästa.

Vad är coachning?

Coachning är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på och uppnå de mål som stärker dig och din organisation. En coach lyssnar, ställer kraftfulla frågor, vägleder, stöttar, uppmuntrar och ger stärkande återkoppling.

Så går det till

Coachningen utförs i individuella samtal, i första hand på en digital mötesplattform. Coachningen är individuellt utformad och omfattningen är tre samtal om 60–90 minuter. För att nå dit du önskar kommer du behöva investera i tid och engagemang mellan samtalen, för egna uppgifter och reflektion.

Ansök om coachstöd här

Exempel på områden där du kan få coachning:

Karriärutveckling och studier för anställda

Hur kan du stödja dina medlemmar i frågor om karriär- och kompetensutveckling? Får du frågor om omställningsstudiestödet som du inte kan svara på?  Med hjälp av din coach kan du få stöd i att hantera karriärutvecklingsfrågor och stötta medlemmarna i hur de kan ta upp det med arbetsgivaren – och TRS.

Kompetensutveckling för arbetsplatsen

Hur din organisation arbetar med kompetensutveckling är avgörande för er förmåga att nå era mål och visioner. Om rutinerna och arbetssätten för kompetensutveckling brister kan det leda till att ni tappar kompetens och halkar efter när omvärlden förändras. Hur kan du i det sammanhanget samarbeta med arbetsgivaren och lyfta vikten av kompetensutveckling på er arbetsplats?

Länk till kompetensutveckling för arbetsplatser

Utmanande samtal

Utmanande samtal i samband med uppsägningar eller om en medarbetare inte får kompetensutveckling kan kräva mycket energi. Hur kan du bemöta frustration, oro eller ledsenhet som facklig företrädare och vad gör du med alla förtroenden? Med rätt verktyg kan du bygga relationer och lösa svårigheter på ett professionellt sätt.

Samarbete och trivsel

En förutsättning för en tillåtande och lärande arbetsplatskultur är att vi kan samarbeta och kommunicera med varandra. Hur kan du stödja ett gott samarbete och bra kommunikation på din arbetsplats?  Med stöd av din coach kan du få perspektiv och verktyg för att bidra till att utveckla en tillåtande och öppen kultur.

Dialog vid uppsägningar

Pågår en omställning eller en omorganisation på din arbetsplats? Hur kan du hantera dina medlemmars oro och samtidigt ha en bra dialog med arbetsgivaren för en hållbar omställning? Genom samtal med en coach kan du utveckla den trygghet du behöver som facklig företrädare under en omställningsprocess. 

Läs mer här om stöd inför uppsägningar.

Ansök om coachstöd här