Strategier för kompetensutveckling stimulerar självledarskap

Kompetensutveckling är en central del i en lärande organisation och är viktigt för den som vill främja medarbetarnas självledarskap. Monica Held, rådgivare på TRS, delar med sig av tips och strategier för att skapa en miljö där medarbetare kan utvecklas och ta ansvar för sin egna utveckling. 

Monica Held, rådgivare på TRS

Bortom kurser och utbildningar

Enligt Monica är kompetensutveckling mer än bara kurser och utbildningar. Effektfull kompetensutveckling bör vara kopplad till en systematisk, långsiktig planering för hur kunskapen ska användas för att utveckla verksamheten. Den största och viktigaste delen av kompetensutvecklingen sker i det dagliga arbetet. Det är vi ofta omedvetna om. När vi ska gå en utbildning blir det mycket bättre om vi planerar var, när och hur vi ska tillämpa våra nya kunskaper - och därmed utveckla den verkliga kompetensen.

– Lärandet på arbetsplatser sker till stor del i våra möten om vi använder dem på ett smart sätt. Det kan till exempel vara att planera in samtal, erfarenhetsutbyten och reflektioner. Jag pratade med en chef som berättade att de tagit bort informationspunkter på sina möten och ersatt den tiden med att reflektera och samtala om viktiga verksamhetsfrågor. Informationen skickade de i stället via veckobrev, berättar Monica.

Stimulera självledarskap

För att bli en lärande organisation som stimulerar självledarskap bör övergripande mål brytas ner till mål för lärande på individnivå. Monica menar att detta ökar möjligheterna för medarbetare att ta ansvar och själv driva sin utveckling.

– När medarbetare får dela med sig av sin kunskap till andra, växer de i sina yrkesroller, vilket i sin tur stärker viljan att bidra, säger Monica.

Projekt och arbetsgrupper

Monica rekommenderar att chefer och ledare stimulerar medarbetare att leda projekt eller vara ansvariga för arbetsgrupper för att främja självledarskap. Det kan också ge organisationen möjlighet att identifiera potentiella ledare och stärka intresset för ledarskap på alla nivåer.

Jag vill tipsa organisationer om att uppmuntra och stötta medarbetare i att utveckla självledarskap genom att erbjuda utbildning, coaching och möjligheter att reflektera över personliga styrkor och utvecklingsområden, säger Monica.

Kompetensutveckling behöver inte vara kostsamt

Monica påpekar att kompetensutveckling inte behöver vara kostsamt eller svårt.

– Det viktiga är att ha modet och nyfikenheten att våga prova olika metoder. Till exempel att låta olika personer leda möten där medarbetare får reflektera över framgångar och utmaningar i arbetet. Kompetensutveckling är både roligt och givande om man använder rätt metoder, avslutar Monica.

Är du intresserad av att veta mer om hur ni kan samarbeta med TRS för att åstadkomma en långsiktig kompetensutveckling? Eller få tips på metoder för lärande på arbetsplatsen?

Välkommen att kontakta oss!