"Framtidens ledare kan förändra"

Vill vi, så kan vi öka integration och mångfald inom scenkonsten på riktigt. Det säger Simon Norrthon, skådespelare och ordförande i fackförbundet Scen & Film. Hoppet sätter han bland annat till framtidens ledare som nu går TRS ledarskapsprogram för chefer inom scenkonsten.

Simon Norrthon (foto: Sören Vilks)

– Problemet med segregering är på intet sätt nytt, men det har inte hänt så mycket. Vill vi verkligen förändra så är det dags nu och ett sätt är att skapa inkluderande arbetsplatser. Då behöver vi chefer som har kunskap om de här frågorna och det får deltagarna i det här programmet, säger Simon Norrthon.

Han berättar att parterna inom kultur och scenkonsten har arbetat partsgemensamt länge. De senaste åren mycket med just inkludering av olika etnisk härkomst inom branschen.

– Men för att kunna påverka på allvar krävs fler kompetenta ledare. Det är ett av skälen till att vi har efterfrågat den här utbildningen tillsammans med Svensk Scenkonst. Det andra är att det är viktigt att konstnärer också blir chefer på scenkonstinstitutioner med allt vad det innebär av arbetsmiljöansvar och arbetsgivarfrågor.

Agera för att förändra

Inom kultur och scenkonst finns otrygga anställningar, en tuff ekonomisk verklighet och i grunden finns frågan om vem som har tillgång till rummen för konstnärligt skapande, menar förbundsordförande Simon Norrthon. Själv kunde han inte låta bli att engagera sig fackligt, han ville agera för att förändra.

– Många vill bara vara i sitt konstnärskap, men efter ett visst antal år som konstnärlig utövare så finns kanske en önskan att slippa harva i dessa otrygga anställningar och en önskan om att kunna påverka. De som är sugna på att använda sin kompetens i en ny roll måste vi hitta och aktivt stödja.

Nu är han glad att ledarskapsprogrammet är igång. Det har föregåtts av ett gediget förarbete och han är extra nöjd med att så många har visat intresse.

– Kärnan i programmet är inkludering och mångfald och kunskap kring de frågorna. I framtiden är detta lika viktigt som kunskap om miljöfrågor och grön omställning. Det går inte att försvara verksamheter som vilar på offentlig finansiering om de inte är tillgängliga för alla.