”Vi fick igång processen för att nå nya mål”

Stockholmspolisens IF Simförening har mer än fördubblat sitt medlemsantal och antal medarbetare på bara några år. Verksamhetschefen Grega Zore märkte ett ökat behov av struktur och styrning. När han fick möjligheten att delta i TRS program nappade han direkt. Det blev en positiv vändpunkt.

Grega Zore, verksamhetschef på Stockholmspolisens IF Simförening

”Polisen”, som klubben kallas, är en anrik simförening som fostrat många framgångsrika tävlingssimmare. Trots det hade klubben dålig ekonomi och lågt medlemsantal för några år sedan. När Grega Zore, som då också var huvudtränare i klubben, blev verksamhetschef var målet att agera och vända utvecklingen.  

– Ett sätt blev att fokusera på vår simskola, framför allt för vuxna, och det fullkomligt exploderade. Från 30 personer till att vi nu har 1200 vuxna i simskolans olika steg. 

Tillväxt krävde förändring 

Då var de fyra fast anställda på kansliet, i dag är de nio. En tillväxt i både medlemmar och medarbetare som krävde nya rutiner, bättre struktur och styrning. Förändringsarbetet, som redan hade startat, ledde till en kontakt med Trygghetsrådet TRS. 

– Under en utbildning på Bosön pratade jag med andra ledare inom idrotten som rekommenderade TRS och möjligheterna till stöd och rådgivning som de erbjuder. Jag hade deltagit i några av deras webbinarier som alltid var bra och proffsiga. När jag såg att de hade ett program tänkte jag direkt att det här passar oss, så vi sökte och kom med. 

Deltog i TRS nätverk 

I höstas var Stockholmspolisen en av fyra deltagare i TRS nätverk för små organisationer i syfte att arbeta effektivt och systematiskt med kompetensfrågor för stabila och livskraftiga verksamheter. Från Polisen deltog Grega Zore och två av hans kolleger på kansliet och det blev en början på nya tankesätt, konstaterar Grega: 

– Det var häftigt. Vi började se problemen ur nya perspektiv och det gav nya lösningar.  

De formulerade tre huvudpunkter de ville ha hjälp att komma vidare med, men valde en att jobba med under nätverket:  

– Vi tappar många av våra simskolebarn i övergången till tävlingsverksamheten. Här vill vi göra en satsning för att få fler att stanna kvar.   

Bra utbyte med andra 

Med fyra möten via Teams där deltagarna gjorde kompetensanalys, definierade kompetens och mål, gjorde en kompetensplanering och utvärderade arbetssätt och insatser, så varvades teori med praktik.  

– Utbytet med de andra deltagarna var jättebra. Vi kom från olika verksamheter och det var bra. Det är lätt att fastna i sin egen bubbla, men här fick vi chansen till nya insikter. Kursledarna och upplägget var bra och genomtänkt.  

Hoppas se resultat redan i höst 

Grega Zore konstaterar att resultatet av programmet har blivit en konkret plan för hur Polisen ska agera för att fler barn ska vilja gå vidare till tävlingsverksamheten. 

– En av insatserna är mer utbildning för våra ledare. De behöver bygga på sin kompetens för att bli sådana ledare som vi vill ha i framtiden. Vi ska införa ett system med mentorer för juniora ledare och uppmuntra de av våra simmare som vill prova på att träna andra.  

– Vi börjar direkt nu i februari och har bokat ett möte med Henrik, en av kursledarna, för att stämma av och sätta våra planer i verket. Vi hoppas se resultat redan i höst, säger Grega Zore. 

"Det är lätt att fastna i sin egen bubbla, men här fick vi chansen till nya insikter", säger Grega Zore.

Läs mer om TRS program Kunskap om kompetens >>