6 steg till ett starkt personligt varumärke

Att skapa ett starkt personligt varumärke kan vara avgörande när du söker jobb. TRS rådgivare Nicklas Karlsson menar att du kan öka dina chanser att landa drömjobbet och skilja dig från konkurrensen genom att kommunicera dina unika styrkor. I denna artikel kommer Nicklas att dela med sig av de viktigaste stegen i att skapa ett imponerande personligt varumärke när du söker jobb. 

Nicklas Karlsson, rådgivare på TRS.

Vad är ett personligt varumärke? 

Ett personligt varumärke kan definieras som det unika sättet du presenterar dig själv, kommunicerar din kompetens och skapar ett bestående intryck hos andra. Det handlar om att medvetet bygga och förvalta sitt rykte, sin image och sitt värde på en professionell nivå. 

Det finns såklart fler olika sätt att skapa ett starkt personligt varumärke. Men jag föreslår att man utgår ifrån sex olika nycklar som är relativt enkla att förstå och tillämpa.  Nycklarna är självinsikt, målgruppsanalys, positionering, värdeerbjudande, synlighet och att vara konsekvent, berättar Nicklas. 

Nycklar för att skapa starkt personligt varumärke 

1. Självinsikt förstå dig själv och dina styrkor

För att skapa ett starkt personligt varumärke är det viktigt att börja med självinsikt. Utforska och identifiera dina styrkor, värderingar, passioner och karriärmål.  

Fråga dig själv vad som gör dig unik och vad som skiljer dig från andra. Genom att förstå din egen identitet kan du kommunicera den på ett autentiskt sätt till potentiella arbetsgivare, tipsar Nicklas. 

2. Målgruppsanalys förstå arbetsgivarnas behov

Nicklas menar att det är nödvändigt att du har en klar bild av din målgrupp, det vill säga de företag och arbetsgivare du vill nå, för att bygga ett starkt personligt varumärke.  

Utforska deras behov, önskemål och utmaningar. Genom att förstå vad de letar efter kan du anpassa dina budskap för att framhäva hur du kan lösa deras problem och bidra till deras framgång. 

Mer läsning: läs rådgivarens tips om att bryta kontraktet med jantelagen

3. Positionering skapa en unik position på arbetsmarknaden

När du har insikt om dig själv och dina styrkor,  och har identifierat? förstått arbetsgivarnas behov är det dags att definiera din position på arbetsmarknaden.  

Fundera över vad som gör dig speciell och attraktiv för arbetsgivare. Identifiera de unika förmågor och egenskaper som du kan erbjuda. Var tydlig med vad som skiljer dig från konkurrenterna och kommunicera det på ett övertygande sätt, säger Nicklas. 

4. Värdeerbjudande kommunicera ditt värde

Ett starkt personligt varumärke kräver ett tydligt värdeerbjudande. Enligt Nicklas behöver du definiera de specifika fördelar och resultat som du kan leverera till arbetsgivare.  

Berätta varför du är den bästa kandidaten för jobbet och vilka problem du kan hjälpa dem att lösa. Använd konkreta exempel och berättelser för att ge trovärdighet åt ditt varumärke. 

Mer läsning: läs rådgivarens tips om framgångsfaktorer vid intervju

5. Synlighet bygg din närvaro och nätverk

För att bygga upp ett starkt personligt varumärke krävs synlighet. Du behöver vara aktiv och närvarande på olika plattformar för att sprida ditt budskap och bygga relevanta relationer. Använd sociala medier som exempelvis LinkedIn och andra professionella nätverk för att dela insikter och visa din kompetens inom ditt område.  

Du kan även delta i branschevenemang, seminarier och nätverksträffar för att möta potentiella arbetsgivare och kollegor. Skapa och publicera innehåll som demonstrerar din expertis och erfarenhet, till exempel blogginlägg, artiklar eller videor. Genom att vara aktiv och synlig ökar du dina chanser att bli uppmärksammad och skapa en starkare närvaro i ditt professionella nätverk, säger Nicklas. 

6. Konsekvent leverera det du lovar 

För att bygga förtroende och trovärdighet är det viktigt att vara konsekvent i din kommunikation och agera i linje med ditt personliga varumärkeslöfte. Var noga med att leverera  det du lovar och hålla en enhetlig ton och stil i din kommunikation. Var autentisk och äkta i allt du gör och sträva efter att leverera en konsekvent upplevelse för arbetsgivare och kollegor. 

Att skapa ett starkt personligt varumärke när du söker jobb är en process som kräver en hel del eftertanke och arbete. Genom att följa dessa nycklar för att skapa ett starkt personligt varumärke kan du bygga upp en närvaro och differentiera dig själv på arbetsmarknaden, avslutar Nicklas. 

Lycka till med att bygga ditt personliga varumärke!