Program för producenter - med fokus på ledarskap

En producent har en komplex roll inom scenkonsten. Det är en person som har ansvar för hela produktionsprocessen – det vill säga själva kärnan i scenkonstverksamheten.

En producent har många olika roller i sitt yrke: projektledare, arbetsledare, planerare, mötesledare, budget- och resursansvarig, förhandlare och den som skriver kontrakt och avtal, kommunikatör, beslutsfattare och arbetsmiljöansvarig. Det är en roll som kräver mycket samarbete med en produktions alla intressenter.

Under 2021 erbjöd TRS på uppdrag av parterna Svensk Scenkonst och Fackförbundet Scen & Film ett program för att stärka producenten i sin yrkesroll, med fokus på ledarskapet.

Sittande man i grupp av kollegor.

Programmet startade hösten 2021 (september)och riktade sig till aktiva producenter inom scenkonstbranschen. Innehållet påminner om ett traditionellt ledarskapsprogram, men är anpassat efter de behov och förutsättningar som gäller för producenter.  

Ur innehållet:

  • kulturpolitik och omvärldsbevakning
  • ledarskap och kommunikation
  • grupputveckling
  • arbetsrätt och arbetsmiljö
  • att vara chef och ledare i en politiskt styrd konstnärlig organisation

Efter programmet är målet att deltagarna har stärkt sin position på arbetsmarknaden inom scenkonstsverige, att kunskapen om processerna som påverkar helheten har ökat, att känslan av kompetens har stärkts och att deltagarnas nätverk har blivit än mer betydelsefullt.

Programledare var TRS rådgivare Henrik Karlsson Rodén. Chefer och ledare från svenska scenkonstinstitutioner liksom personer från Svensk Scenkonst och Fackförbundet Scen & Film deltog i programmet.

Vill du veta mer?

Kontakta Henrik Karlsson Rodén.