Program för producenter - med fokus på ledarskap

En producent har en komplex roll inom scenkonsten. Det är en person som har ansvar för hela produktionsprocessen – det vill säga själva kärnan i scenkonstverksamheten.

En producent har många olika roller i sitt yrke: projektledare, arbetsledare, planerare, mötesledare, budget- och resursansvarig, förhandlare och den som skriver kontrakt och avtal, kommunikatör, beslutsfattare och arbetsmiljöansvarig. Det är en roll som kräver mycket samarbete med en produktions alla intressenter.

För att stärka producenter i scenkonstbranschen erbjuder nu Trygghetsrådet TRS på uppdrag av parterna Svensk Scenkonst och Fackförbundet Scen & Film ett program för att stärka producenten i sin yrkesroll, med fokus på ledarskapet.

Sittande man i grupp av kollegor.

Programmet startar hösten 2021 (september)och riktar sig till aktiva producenter inom scenkonstbranschen. Innehållet påminner om ett traditionellt ledarskapsprogram, men är anpassat efter de behov och förutsättningar som gäller för producenter.  

Ur innehållet:

  • kulturpolitik och omvärldsbevakning
  • ledarskap och kommunikation
  • grupputveckling
  • arbetsrätt och arbetsmiljö
  • att vara chef och ledare i en politiskt styrd konstnärlig organisation

Efter programmet är målet att deltagarna har stärkt sin position på arbetsmarknaden inom scenkonstsverige, att kunskapen om processerna som påverkar helheten har ökat, att känslan av kompetens har stärkts och att deltagarnas nätverk har blivit än mer betydelsefullt.

När, var och hur?

Planeringen utgår från att mötena hösten 2021 kan genomföras fysiskt. Plats är Såstaholm i Stockholm, övernattning sker i enkelrum.

Upplägget består av tvådagarspass vid tre tillfällen.

1: 13 - 14 oktober 2021

2: 17 - 18 november 2021

3: 6 -7 december 2021

Programledare är TRS rådgivare Henrik Karlsson Rodén. Chefer och ledare från svenska scenkonstinstitutioner liksom personer från Svensk Scenkonst och Fackförbundet Scen & Film deltar i programmet.

Kostnader

Trygghetsrådet TRS står för kostnaden för programmet. Du avsätter din egen tid och står för logi och resa. Är du frilansare avsätter du egen tid, är du anställd kommer du överens med din arbetsgivare. När du blivit antagen till programmet är anmälan bindande. Besked om du blir antagen får du före midsommar.

Om du är medlem i Fackförbundet Scen & Film kan du söka stipendium för omkostnader i samband med programmet. Ansökan skickas till info@scenochfilm.se och skriv Elg-Lundberg Fond i rubriken.

Ansökan till programmet stängdes den 20 maj 2021.

Inbjudan hittar du här (pdf)

Frågor?

Kontakta Henrik Karlsson Rodén, som är programledare.