Vi genomför tekniskt underhåll av våra digitala tjänster från kl 17, fredag 22/9 till söndag 24/9. Webbplatsen kan ligga nere under denna period.

Om ersättning för grundläggande omställnings- och kompetensstöd

Varje arbetsgivare som är ansluten till TRS kan få ersättning för grundläggande omställnings- och kompetensstöd. Fora ansöker om och betalar ut ersättningen för alla arbetsgivares räkning.

Enligt TRS nya omställningsavtal är avgiften för medlemmar i antingen Arbetsgivaralliansen eller Svensk Scenkonst 0,55 procent av lönesumman. Varje arbetsgivare kan sedan få tillbaka 0,15 procent från staten som ersättning för grundläggande omställnings- och kompetensstöd, eftersom TRS är en registrerad omställningsorganisation.

Fora, som har i uppdrag att administrera avgifterna till TRS, kommer att ansöka om den statliga ersättningen för alla arbetsgivares räkning. Ni som arbetsgivare behöver inte själva ansöka om denna ersättning. 

Det är Kammarkollegiet som sedan beslutar om ersättningen. Fora tar emot ersättningen och vidarebefordrar den till arbetsgivaren.

Registrera bankgiro eller bankkonto

För att Fora ska kunna betala ut beslutad ersättning till arbetsgivaren krävs att ni har ett bankgironummer som är registrerat hos Bankgirocentralen (BGC). Saknas det kan ni också anmäla ett svenskt bankkonto till Fora för utbetalning (det sker på mina sidor hos Fora).
Utbetalning görs endast till bankgiro eller svenskt bankkonto som anmälts till Fora, inte genom avi eller på annat sätt.

Fora lämnar in den första ansökan under hösten 2023 och ansökan avser då de avgifter som arbetsgivaren har betalat in mellan 1 oktober och 31 december 2022. Pengarna kommer att betalas ut till arbetsgivarna senast den 31 december 2023.

Läs mer på Foras webbplats