Workshop 2 - Strategiska och medvetna val

Målgrupp: Arbetsgivare, Facklig företrädare

Hur kan vi jobba med systematik och hållbarhet över tid? Hur gör vi för att våga pröva nya saker, samtidigt som vi håller fast i det som fungerar bra? I workshop nummer två blickar vi framåt. Hur ser vårt nuläge ut och hur kan vi hitta sätt att ta oss dit?

 Vi ska göra medvetna och strategiska val. Det kan till exempel handla om frågor som att göra själva eller ta in en konsult, ska alla medarbetare omfattas eller bara några, ska det vara obligatoriskt eller frivilligt, interna eller externa resurser, skicka på kurs eller använda andra metoder för kompetensutveckling? Även här får ni pröva metoder och verktyg som kan användas inom andra områden på hemmaplan.

Den andra av tre workshoppar

TRS erbjuder tre fristående workshoppar i samarbete med forskarna på Jönköping University, och detta är den andra.

Syftet med workshopparna är att du ska få ny kunskap genom att pröva olika metoder och verktyg för hur du kan organisera för kompetens- och verksamhetsutveckling, med fokus på ledarskapsutveckling.

Samarbete med Jönköping University

Workshopparna är en del av det forskningsprogram som Jönköping University genomför och TRS är en del av. Det är en fördel om du deltar i alla tre workshopparna, och gärna tar med dig en eller flera kollegor. Men det går också att delta vid ett eller två tillfällen.

Läs mer här.

Observera att workshopparna sker på distans via Zoom.

Varmt välkommen att anmäla dig.

Anmälan

17 april, kl 10.30-12.00. Anmäl dig senast den 12 april. Till anmälan >>

Har du frågor? Kontakta