Ta första steget mot effektfull kompetensutveckling

I stort sett alla organisationer som TRS möter önskar att de arbetade mer med kompetensfrågor. Ta reda på hur ni på bästa sätt kan ta tillvara och utveckla den kompetens som finns i organisationen genom en workshop på er arbetsplats med stöd av TRS rådgivare!

Har ni en gammal kompetenspolicy som inte följs upp eller har ni utvecklingssamtal som går på rutin men som inte mynnar ut i något? När kraven från omvärld och intressenter förändras eller ökar påverkar det behovet av kompetensutveckling. Genomför en workshop på er arbetsplats med stöd av våra erfarna rådgivare. Vi kan utlova nya perspektiv, samtal utifrån dialogmodellen och mycket inspiration!

Vi erbjuder följande teman:  

  • Kompetens spelar roll – har du koll? En workshop som fördjupar innehållet i TRS omtyckta webbinarium med samma namn. Vi utgår från kompetensbegreppet och samtalar om frågor som rör systematiskt arbete med kompetensutveckling, lärande och samt påverkan från omvärlden.
  • Gruppens kompetensutveckling – hur samtalar man om behov av kompetensutveckling i en grupp? På workshoppen går vi igenom hur ni gemensamt kan handskas med olika perspektiv på kompetens utifrån era olika roller och hur er kompetens gemensamt kan bidra till verksamhetens utveckling.
  • Medarbetarens kompetensutveckling – ni får möjlighet att samtala om utmaningar och möjligheter med kompetensutveckling på en arbetsplats. Hur kan du bidra med din kompetens till verksamhetens utveckling? Hur håller du dig uppdaterad i din roll och hur rustar du din kompetens för framtiden? Om varje medarbetares ansvar för lärande och utveckling. Vi utgår från olika metoder och verktyg som utvecklings- eller medarbetarsamtalet.

Vi utgår alltid från en utmaning som är särskild viktig hos er just nu. Workshopen specialanpassas sedan utifrån er arbetsplats. Ni kan genomföra workshopen antingen med alla medarbetare, med en grupp chefer, med en grupp medarbetare som har samma yrkesroll eller med en avdelning. I alla workshoppar utgår vi från dialogmodellen, som gör att alla kommer till tals och allas perspektiv och erfarenheter lyfts. På så sätt får ni möjlighet till lärande och reflektion tillsammans.

Inför workshopen genomförs TRS rådgivare en kortare analys av er organisations behov. Efteråt genomförs en utvärdering som även inkluderar ett förslag till nästa steg för just er verksamhet.

OBS - organisationen måste vara ansluten till TRS, insatsen erbjuds utan annan kostnad än er arbetstid.

Intresserad? Kontakta någon av våra rådgivare!

Kompetensutveckling i organisationer, branscher och yrkesgrupper

Vi är rådgivare och processledare för TRS förebyggande arbete med kompetensutveckling.