På väg mot ett nytt jobb

TRS ger stöd till dig på din resa mot ett nytt jobb - om du har blivit uppsagd eller avslutar en tidsbegränsad anställning.

Leende man som möter betraktarens blick.
På väg mot ett nytt jobb

Villkor för stöd

För att du ska kunna få stöd av TRS måste din arbetsgivare vara ansluten till oss genom kollektivavtal. I rutan här intill kan du se om din arbetsgivare är ansluten genom att fylla i organisationsnumret. Det brukar stå på lönespecifikationen.

Du kan få stöd om du är, eller är på väg att bli, uppsagd. TRS ger stöd åt både tillsvidareanställda (fast anställda) och tidsbegränsat anställda som inte får vara kvar på arbetsplatsen längre. Vi ger också stöd till frilansare som vill bredda sin karriär för att få en stabilare inkomst.

För att få stöd gäller vissa villkor. Det handlar om hur länge och i vilken omfattning du har arbetat. Det är lite olika beroende på om du är uppsagd eller avslutar en tidsbegränsad anställning. Du kan få stöd till och med månaden innan du fyller 66 år.

Uppsagd

Tidsbegränsat anställd (frilansare)

Du måste ansöka om stöd inom ett år räknat från din sista anställningsdag.

Normalt sett omfattas inte vd eller annan person i företagsledande ställning av omställningsavtalet. Inte heller omfattas du om du är ägare (eller maka/make till ägare) till minst en tredjedel av företaget.

En personlig rådgivare

När vi har kontrollerat att villkoren är uppfyllda får du en personlig rådgivare som hjälper dig på din resa mot ett nytt jobb.

Ekonomiskt stöd

TRS kan ge dig ekonomiskt stöd på olika sätt, om vissa villkor är uppfyllda. Har du arbetat minst fem år i följd hos din arbetsgivare kan du få avgångsersättning, AGE. I vissa fall kan TRS betala en del kollektivavtalade försäkringar.

Läs mer om Avgångsersättning här

Ansök om stöd

Du ansöker genom att fylla i ett formulär här på webben eller genom att ladda ner blanketten.

Är du tillsvidareanställd (fast anställd) när du sägs upp är det arbetsgivaren som ska påbörja ansökan, därefter kompletterar du.

Ansök här 

 

Vilket stöd kan jag få? Här ser du filmen där TRS rådgivare Linda Lekander berättar.

Vilket stöd kan TRS ge? Linda Lekander berättar om vad vi kan göra för dig.

Här berättar andra om sina resor till nytt jobb

Det kan vara många tankar och känslor som snurrar runt när du är uppsagd eller av andra skäl behöver byta jobb. Att höra andras berättelser kan vara ett sätt att bli inspirerad att tänka vidare.

Ta del av deras berättelser

Ansvarig för sidan: Helena Sundqvist Laurin

Senast uppdaterad: