Framgångsfaktorer vid intervju

En lyckad anställningsintervju kan avgöra om du får drömjobbet eller inte. Det är vanligt att känna en viss osäkerhet inför en anställningsintervju och oroa sig över vilka frågor som kommer att ställas eller att inte kunna ge tillräckligt bra svar. TRS rådgivare Nicklas Karlsson ger sina bästa tips på hur du ska tänka och agera inför, under och efter en anställningsintervju.

- En anställningsintervju är ett sätt för arbetsgivaren att bekräfta eller avvisa det första intrycket från ditt cv. Det handlar om att fördjupa och komplettera bilden av dig som kandidat samt att säkerställa att informationen i ditt cv stämmer. Det är också ett tillfälle för dig att förstärka bilden av dig själv och framföra det du vill att arbetsgivaren ska veta om just dig, förklarar Nicklas.

Så använder du intervjun på bästa sätt

Niklas menar att en framgångsrik strategi för att lyckas på en intervju består av två olika delar. Dels att ta reda på vad arbetsgivaren vill uppnå med rekryteringen, dels att tydligt kommunicera hur dina kompetenser och egenskaper hjälper arbetsgivaren att nå målet med rekryteringen.

- Det är en något förenklad beskrivning men om du lyckas ta reda på vad arbetsgivaren ser som en lyckad rekrytering och samtidigt kan påvisa egenskaper och kompetenser hos dig själv som matchar arbetsgivarens målbild med rekryteringen. Då har du kommit en bra bit på vägen med att möta arbetsgivarens kravbild och sätta dig själv i en god sits för att gå vidare i rekryteringsprocessen, säger Nicklas.

Tre faser

Ett enkelt och bra sätt att ta sig an en rekryteringsprocess är att dela in den i tre faser, före, under och efter. Utifrån dessa tre faser finns det några olika nycklar som gör intervjun till din bästa vän.

Före intervjun

När du blir kallad till intervju betyder det bland annat att ditt cv är god match för den utlysta tjänsten. Det betyder också att du är en av de få procenten som faktiskt är särskilt utvalda att få komma till intervju. Det finns goda anledningar till att arbetsgivaren har valt att kalla just dig till intervju. Tänk på det och låt självförtroendet växa.

Förbered dig

Att komma väl förberedd kan hjälpa dig att känna dig mer säker och att undvika allt för hög nivå av nervositet. Läs på om organisationen och tjänsten du söker. Ta reda på vilka egenskaper arbetsgivaren söker och fundera hur du och dina kompetenser passar in i dessa.

Beskriv dina resultat

Att på ett tydligt sätt beskriva vad du har lyckats med i ditt arbetsliv är viktigt. Det gör att rekryteraren lättare förstår på vilket sätt du är rätt för tjänsten. Du kan planera tydliga exempel genom att använda THE-modellen. Modellen går i all enkelhet ut på att först beskriva ett specifikt tillfälle (T). Beskriv sedan hur du handlade (H) vid detta tillfälle. Avsluta sedan med att beskriva vilken effekt (E) ditt handlade vid detta tillfälle resulterade i. Detta sätt att formulera dina resultat gör det enklare för arbetsgivaren att förstå hur du passar bäst för rollen.

Under intervjun

Kom i tid

Det låter kanske självklart men att komma för sent till en intervju är givetvis inte okej. Se därför till att ha god tidsmarginal så att du hinner ”landa” innan intervjun. Allt för små tidsmarginaler kan bidra till onödig tidspress och stress om något oplanerat skulle inträffa på vägen till intervjun.

Skapa kontakt

Det är viktigt att skapa en naturlig kontakt. Enkla saker som ett fast handslag och ögonkontakt är viktigt. Det inger förtroende och visar att du är trygg. Ett samtal kan ofta uppfattas som behagligt när man befinner sig i samma tempo som den man samtalar med.

- Om du vet med dig att du pratar fort och intensivt kan det vara bra att medvetet sakta ner ditt tempo och anpassa din intensitet så att det mer liknar den du pratar med. Men kom ihåg att ändå vara dig själv och gå till intervjun med inställningen att den här tjänsten är det bästa jobbet någonsin, säger Nicklas.

Dialog i stället för förhör

Jobba för att samtalet blir en jämbördig dialog mellan dig och arbetsgivaren. Undvik att hamna i en situation där arbetsgivaren är den enda som ställer frågor. Då kan det lätt uppstå en upplevelse av att det pågår ett förhör. Ställ utforskande frågor och var nyfiken på arbetsplatsen och tjänsten.

- Det kan vara klokt att tänka att i termer av att arbetsgivaren även är på anställningsintervju hos dig. Likväl som att arbetsgivaren vill ställa frågor för att ta reda på om du passar för tjänsten, behöver även du ställa frågor för att ta reda om arbetsplatsen passar dig. I den bästa av världar så ska ni ju välja varandra, menar Nicklas.

Positionera dig

Att positionera dig handlar om att göra det tydligt för arbetsgivaren på vilket sätt du är rätt kandidat för jobbet. Detta blir mycket enklare för dig att göra när du först vet vilka utmaningar som arbetsgivaren önskar lösa med rätt person på tjänsten. För att bättre förstå vad arbetsgivaren söker kan du fråga om vilka utmaningar de vill att rollen ska hjälpa till att lösa. Leverera dina THE-budskap där det passar.

Efter intervjun

Tacka för intervjun

Efter intervjun är det en god idé att skriva ett kort mejl och tacka för intervjun. Om det inte blev tydligt under intervjun, säkerställ vilket som är nästa steg i rekryteringsprocessen.   

Reflektera

Att vara arbetssökande är för de flesta en mycket liten del av det totala arbetslivet och därför är det normalt att vara ovan i den situationen.

- Att vara arbetssökande är en process där vi hela tiden behöver lära och förbättra för att bli en vass jobbsökare. Det kan därför vara en bra idé att ge dig själv lite tid att reflektera efter intervjun. Du kan exempelvis få värdefull återkoppling genom att reflektera över frågor som vad du gjorde bra, vad du kunde ha gjort bättre och hur du i så fall kunde ha gjort det bättre. Och kom ihåg, ha kul under tiden. Alla intervjuer mår bättre av några leenden och skratt, avslutar Nicklas.

Lycka till med intervjuerna! 

På Mina sidor kan du kan du boka in intervjuträning med TRS rådgivare. Stödet avser både skriftlig och muntlig träning av intervjusituationer. Klicka här för att logga in på Mina sidor och boka in intervjuträning!