När det första omställningsavtalet slöts 1972, och Trygghetsrådet TRS bildades, skapades nya förutsättningar för ett tryggare arbetsliv. Nu finns det många omställningsorganisationer på svensk arbetsmarknad, men TRS har det bredaste erbjudandet med stöd även till förebyggande kompetensutveckling.