När det första omställningsavtalet slöts 1972, och Trygghetsrådet TRS bildades, skapades nya förutsättningar för ett tryggare arbetsliv. Nu finns det många omställningsorganisationer på svensk arbetsmarknad, men TRS hade tidigt det bredaste erbjudandet med stöd även till kompetensutveckling i förebyggande syfte.