Så undviker du utvecklingstårar – smärtan i att lära nytt

Att ta till sig nya kompetenser är inte alltid en dans på rosor. Hur övervinner vi motståndet och smärtan i att lära nytt? TRS rådgivare Nicklas Karlsson tipsar om bra strategier för att ta itu med hindren.

Nicklas Karlsson

Kompetensutveckling är avgörande för organisationers förmåga att nå sina verksamhetsmål och leva upp till krav och förväntningar från sina intressenter. Men den mentala och emotionella ansträngning som krävs för att utveckla nya färdigheter eller anamma ny teknologi kan ibland kännas överväldigande smärtsamt. Det kan faktiskt bli ett betydande hinder för kompetensutvecklingen inom en organisation, förklarar Nicklas. 

Naturliga försvarsmekanismer 

– När vi ställs inför något nytt så aktiveras våra naturliga försvarsmekanismer. Vi frågar oss: Kan jag verkligen göra detta? Vad händer om jag misslyckas? Svaret kan lätt bli: Jag vill inte göra det som krävs för att lära mig detta. Det här är en normal del i läroprocessen, men det kan leda till tvekan och till och med motstånd mot förändring. Vid sådana tillfällen finns det tre bra strategier, tipsar han. 

1) Skapa en stöttande miljö på arbetsplatsen 

Tänk så här: 

  • Identifiera och erkänn rädslorna som du och dina medarbetare kan känna inför lärande. 
  • Skapa en stöttande miljö på arbetsplatsen där misstag är tillåtna och ses som en del av läroprocessen. 
  • Uppmuntra till kontinuerlig feedback och dialog för att hantera eventuella hinder som uppstår under vägen.

2) Skapa bra strategier för att ta itu med hindren 

För att effektivt navigera genom smärtan som kommer med lärande så måste vi ta itu med motståndshindren på rätt sätt.  

  • Systematisera en lärkultur: Gör lärande till en integrerad del av din organisations DNA. Då kommer du att minska rädslan för det okända. 
  • Små steg: Bryt ner lärandet i små, hanterbara delar. Detta gör det mindre skrämmande och mer lätthanterligt. 

3) Att skapa ett starkt ”varför” gör ”hur:et” enklare 

För att lyckas med ett mål för lärandet så är det viktigt med ett tydligt "varför". Varför ska jag lära mig detta? När detta är tydligt så brukar också ”hur:et” bli avsevärt mycket enklare. Det vill säga - hur jag ska gå till väga för att bygga upp min? kompetens, förklarar Nicklas. 

– När du nästa gång känner motståndet inför nya läroprocesser, påminn dig själv och ditt team om varför ni gör detta. Hitta ditt varför och se samtidigt hur denna kompetens bidrar till den större bilden. 

Det är viktigt att komma ihåg att den smärta du känner i dag, i stället blir till den styrka du känner imorgon, fortsätter han. 

– Varje steg framåt är ett bevis på organisationens förmåga att växa och anpassa sig, avslutar Nicklas. 

Vill du bli bättre på kompetensutveckling? 

TRS är experter på kompetensutveckling inom de branscher som omfattas av vårt avtal. Vi har under åren hjälpt många av våra anslutna organisationer att stärka sin förmåga att arbeta systematisk med kompetensutveckling. Kontakta oss om du vill veta mer. Anmäl dig gärna till vårt kostnadsfria webbinarium Hemligheten med lyckad kompetensutveckling. Läs mer om det här.

Hör av dig till oss

TRS rådgivare för förebyggande arbete med kompetensutveckling.