Vi genomför tekniskt underhåll av våra digitala tjänster från kl 17, fredag 22/9 till söndag 24/9. Webbplatsen kan ligga nere under denna period.

Att säga upp medarbetare

Trygghetsrådet TRS har över 50 års erfarenhet att ge omställningsstöd inför uppsägningar. Vi är en kollektivavtalad stiftelse och hjälper jobbsökare, arbetsgivare och fackliga företrädare på olika sätt. Välkommen att kontakta oss för en trygg och hållbar omställning - där du får stöd för att hantera en svår situation med personalavveckling på bästa sätt. Obs! Kontakta din arbetsgivarorganisation för att få stöd i de arbetsrättsliga frågorna som rör uppsägningen.