Att säga upp medarbetare

Trygghetsrådet TRS har över 50 års erfarenhet att ge omställningsstöd inför uppsägningar. Vi är en kollektivavtalad stiftelse och hjälper jobbsökare, arbetsgivare och fackliga företrädare på olika sätt. Välkommen att kontakta oss för en trygg och hållbar omställning - där du får stöd för att hantera en svår situation med personalavveckling på bästa sätt. Obs! Kontakta din arbetsgivarorganisation för att få stöd i de arbetsrättsliga frågorna som rör uppsägningen.