Så skriver du ett bra personligt brev

När du letar efter ditt nästa drömjobb kan ett välformulerat personligt brev göra hela skillnaden. Maria Toft Zulawinski är rådgivare på TRS och delar med sig av sina bästa tips för att skriva ett effektivt personligt brev som framhäver dina styrkor och din potential.

Maria Toft Zulawinski, rådgivare på TRS.

Skilj ut dig från mängden 

Maria börjar med att understryka vikten av att tydligt framställa varför just du är den rätta kandidaten för jobbet.  

Arbetsgivare får i vissa fall över 100 ansökningar för en utlyst tjänst och du kan inte förlita dig på att din formella kompetens och erfarenhet räcker för att fånga arbetsgivarens uppmärksamhet. Det som verkligen får dig att sticka ut är din förmåga att visa vad som gör dig unik. Det kan inkludera dina framtidsmål och hur dessa matchar arbetsgivarens visioner och värderingar, berättar Maria. 

Bygg upp ditt brev på rätt sätt 

För att ditt brev ska vara lättläst och effektivt föreslår Maria en särskild struktur.  

Börja med en intresseväckande rubrik och fortsätt med en kraftfull inledning. I nästa stycke ska du rikta fokus mot arbetsgivaren genom att visa förståelse och intresse för deras behov och förväntningar. I de efterföljande styckena bör du belysa din potential och presentera dina tidigare prestationer på ett konkret och tydligt sätt. Avsluta med ett sammanfattande stycke som knyter ihop allt du presenterat i brevet. Avsluta alltid med en hälsningsfras och ditt namn, tipsar Maria. 

Framhäv dina framgångar - på ett ödmjukt sätt 

En utmaning många arbetssökande möter är hur man kan framhäva sina prestationer utan att verka skrytsam. Maria rekommenderar att man ska fokusera på sina ambitioner och sin potential samt besvara vissa nyckelfrågor som hjälper till att framhäva dina framgångar.  

Du kan ta stöd i följande frågor och om du kan svara på dessa har du troligtvis lyckats framhäva din potential och dina resultat.  

  • Varför vill du jobba med just detta? 
  • Vad vill du framåt? 
  • Varför är just du lämpad för jobbet?  
  • Varför kommer du att göra ett bra jobb? 
  • Varför ska arbetsgivaren välja dig?  

Det kan i vissa fall vara passande att klippa in ett citat från ett referensbrev eller om du har några fina rekommendationer på LinkedIn. 

Anpassa brevet för varje jobbansökan 

Varje jobb är unikt och ditt personliga brev bör återspegla detta. Maria betonar vikten av att noga studera jobbannonsen och matcha dess nyckelord och tonalitet i ditt brev. Detta visar att du har förstått rollen och att du läst in dig på arbetsgivaren. 

Det är viktigt att anpassa varje personligt brev till den specifika tjänsten du söker. Ett bra sätt kan vara att skriva ut annonsen och sedan markera de kompetenser som efterfrågas. Även annonsens tonalitet är bra att försöka matcha, har annonsen exempelvis en lättsam ton kan du försöka skriva brevet i samma lättsamma anda, säger Maria. 

Komplettera ditt cv 

Maria framhåller vikten av att ditt personliga brev och cv fungerar bra tillsammans men samtidigt ska de ge lite olika insikter om dig. 

Ett cv ska fokusera på vad du har gjort och vad du har åstadkommit tidigare i din karriär, medan det personliga brevet blickar framåt och beskriver dina drivkrafter samt vad du kan bidra med i din nästa roll, avslutar Maria. 

Genom att följa Marias råd och strategier kan du skriva ett personligt brev som fångar arbetsgivarens uppmärksamhet. Lycka till!

Så väljer du rätt referensperson

Att välja rätt personer som lämnar referenser vid en jobbansökan är lika viktigt som ett bra cv och personligt brev. Maria Toft Zulawinski är rådgivare på TRS och här får du hennes bästa råd.

Välj referens noga