Så förbereder du dig inför jobbintervjun

Hur kan du på bästa vis förbereda dig inför en jobbintervju? Du behöver först och främst tänka dig in i vad rekryteraren eller arbetsgivaren vill få ut av intervjun. Vilken kompetens och typ av medarbetare söker arbetsgivaren? TRS rådgivare Britt Marie LaBrosse delar med sig av sina bästa tips på hur du förbereder dig inför nästa jobbintervju. 

Britt Marie LaBrosse, rådgivare på TRS

Du behöver även tänka ut vad du själv vill ha ut av intervjun – vilken typ av tjänst, arbetsplats och arbetsgivare söker du? I den bästa av världar ska båda parter göra ett val, säger Britt Marie. 

När du blir kallad på jobbintervju 

Redan när rekryteraren eller arbetsgivaren kallar dig på jobbintervju kan du ställa frågor som kan hjälpa dig med dina förberedelser. Britt Marie menar att du ska använda det här tillfället för att ta reda på formen för intervjun. 

Passa på att fråga om hur många som kommer att delta i intervjun, vilka som ska delta i form av namn och befattning. Du kan även fråga hur lång tid du ska avsätta, om du behöver ta med dig betyg eller referenser med mera. Försäkra dig om datum och plats för intervjun och dubbelkolla med rekryteraren ifall det finns något särskilt som de vill att du förbereder inför intervjun. Att känna till intervjuns utformning, upplägg och vem du ska möta kan hjälpa dig med din mentala förberedelse, tipsar Britt Marie.  

Praktiska förberedelser 

 • Leta upp jobbannonsen och läs igenom den igen och se över hur du valde att matcha din ansökan. Notera om det finns det något ytterligare du vill försäkra dig om att arbetsgivaren får veta om dig. 
 • Fundera på vilka referenser du vill använda för den specifika tjänsten och förbered dem när det är läge.  
 • Beräkna restid till intervjuplatsen med god marginal, kom varken för tidigt eller för sent. 
 • Anpassa din klädkod till vad du tror passar organisationen och den som ska intervjua dig. 
 • Skriv ut din cv och ta med det till intervjun, då kan du luta dig mot den under intervjun. 

Gör din research 

Viss research gör du för din egen skull, annan research kommer du att ha nytta av under själva intervjun. Britt Marie menar att du inte ska begränsa din research enbart till organisationens webbplats.  

Kika även på allabolag.se eller organisationens årsredovisning, googla arbetsgivarens namn och se vilka källor som kommer upp och undersök deras närvaro i sociala medier. Kanske läser du något positivt och spännande om organisationen som du kan koppla an till under intervjun. Genom att vara påläst visar du på engagemang och intresse. 

Frågor att ha i bakhuvudet när du läser på om din presumtiva arbetsgivare.  

 • Hur ser organisationens bakgrund/historia ut?  
 • Hur ser organisationsstrukturen ut idag? 
 • Hur många anställda har de? 
 • Vad har de för vision, verksamhetsidé och mål? 
 • Vilka är deras största konkurrenter? 
 • Vilka framgångar har de gjort den senaste tiden? 
 • Driver de spännande samarbeten eller utvecklingsprojekt? 
 • Vilka utmaningar verkar de stå inför? 
 • Vad har de för ledarskapsfilosofi och värderingar? 

Försök ta reda på så mycket du kan, även om personen eller personerna du ska träffa. Här är LinkedIn en utmärkt källa. Kanske har du och den som ska intervjua dig något gemensamt? Kanske har ni haft en likande yrkesroll eller arbetat på samma arbetsplats fast vid olika tidpunkter. Ju mer kunskap du har, desto tryggare blir du, avslutar Britt Marie.