Uppsagd igen?

Om du får ett nytt arbete, men åter blir uppsagd kan du ansöka om stöd igen från TRS. Det kallas efterskydd.

Efterskyddet gäller om du har fått en ny tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning på fem månader eller längre:

  • Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist från ditt nya arbete.
  • Om du inte omfattas av ett annat trygghetsråd.
  • Under fem år, räknat från den dagen då din första anställning upphörde.

Även du som har startat eget företag omfattas av efterskydd. Då gäller efterskyddet under ett år räknat från den dag då TRS registrerar dig som egenföretagare.

Ansvarig för sidan: Helena Sundqvist Laurin

Senast uppdaterad: