Vi genomför tekniskt underhåll av våra digitala tjänster från kl 17, fredag 22/9 till söndag 24/9. Webbplatsen kan ligga nere under denna period.

Uppsagd igen?

Om du får ett nytt arbete, men åter blir uppsagd kan du ansöka om stöd igen från TRS. Det kallas efterskydd.

Efterskyddet gäller om du har fått en ny tillsvidareanställning:

  • Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist från ditt nya arbete.
  • Om du inte omfattas av ett annat trygghetsråd.
  • Under fem år, räknat från den dagen då din första anställning upphörde.

Även du som har startat eget företag omfattas av efterskydd. Då gäller efterskyddet under ett år räknat från den dag då TRS registrerar dig som egenföretagare.

Ansvarig för sidan: Helena Sundqvist Laurin

Senast uppdaterad: