Del 1: Förberedelse

För att hjälpa dig att fatta beslut om att starta eget eller inte har vi tagit fram en checklista i tre delar. Börja med att gå igenom alla tre delarna och svara på frågorna. Skriv ner svaret på frågorna i ett dokument.

När du är klar har du fått ett bra underlag för att kunna besluta om du är redo att göra verklighet av din affärsidé. Då kan du mejla dokumentet med de tre delarna till din rådgivare och boka ett möte för att gå vidare till steg två – att göra affärsplan och budgetar.

Del 1: Hur kom du på idén?

I den första delen får du besvara frågor som rör dina tidiga tankar kring att starta eget, hur du kom på idén och vad du har för tankar kring det.

1. När började du tänka på att starta eget som ett alternativ? Varför?

2. Vad blev du inspirerad av? Varför?

3. Känner du någon som driver eget företag?

4. Vilka fördelar tycker du det verkar finnas med att vara företagare?

Så här du kan resonera: ökad frihet, flexibilitet, tjäna pengar… vad ser du framför dig?

5. Vilka nackdelar ser du?

Så här kan du resonera: ekonomisk osäkerhet, inga arbetskollegor, ensamhet i beslut…

6. Vad tror du skulle stimulera dig allra mest?

Så här du kan resonera: ökad frihet, ekonomi, flexibilitet, jobba mindre, arbeta med det du brinner för… Vad stimulerar dig?

7. Är det något du tycker verkar vara skrämmande eller obehagligt?

Så här kan du resonera: ansvaret, att vara ensam om beslut, ekonomi, inga arbetskollegor, att marknadsföra sig själv…

8. Har du berättat för din familj om dina tankar? Vad tycker de?

Så här kan du resonera: stödjer de dina tankar eller ditt beslut? Är de positiva eller negativa?

9. Har du en konkret affärsidé – vad är det du vill arbeta med?

10. Summering

Beskriv med några meningar hur du just nu ser på ditt intresse av att starta ett eget företag. Skriv ner dina tankar och fundera på en skala 1-10 hur intresserad och motiverad du är att starta eget, där 1 står för minimalt intresse och 10 för maximalt intresse.

Gå till del 2