TRS kan stärka ert kompetensutvecklingsarbete – läs om hur andra organisationer fått hjälp

TRS ger stöd till anslutna organisationer i arbetet att framtidssäkra sin verksamhet med rätt kompetens. Våra rådgivare delar, bland annat genom nätverk, med sig av metoder och verktyg för hur ni kan arbeta långsiktigt med kompetensutveckling. Nedan kan ni läsa andra organisationers berättelser om hur de fått stöd av TRS.

”Vi fick igång processen för att nå nya mål”

Stockholmspolisens IF Simförening har mer än fördubblat sitt medlemsantal och antal medarbetare på bara några år. Verksamhetschefen Grega Zore märkte ett ökat behov av struktur och styrning. När han fick möjligheten att delta i TRS program nappade han direkt. Det blev en positiv vändpunkt.

Läs mer om hur Stockholmspolisens IF Simförening upplevde stödet

”Se till att sätta smarta mål”

Umeå studentkår behövde hjälp att jobba med kompetensutveckling. Knappa resurser och lite tid hade ställt sådant åt sidan. Kanslichef Stefan Brattlöf hade tackat nej en gång, men i höstas blev det av att delta i TRS program. Det blev starten på en kreativ process - och nya anslag.

Läs om Umeå studentkårs kompetensutvecklingsresa

”TRS nätverk gav oss en nystart”

Efter pandemin, som varit en turbulent tid, kände sig personalen på Friskis&Svettis i Simrishamn något vilsen. Personalen och verksamheten sökte vägledning för att på bästa vis tydligt strukturera upp sitt framtida arbete. 

 Som liten organisation hade vi inte riktigt någon klar målbild av vad det skulle innebära att delta i TRS nätverk men det växte fram under processen. Via de olika nätverksträffarna blev det dessutom tydligt för oss vad som krävdes av var och en i organisationen, säger verksamhetschefen Sofia Jonasson.

Läs om hur Friskis&Svettis i Simrishamn upplevde TRS nätverk.

”Nätverket har gett oss former och strukturer”

I början av 2022 deltog föreningen FVO i TRS kompetensnätverk för små organisationer. 

 Nätverket har gett oss former och strukturer att arbeta vidare med kompetensfrågor utifrån vår storlek och verklighet, säger Linn Eriksson, verksamhetschef på FVO.

Läs mer om hur föreningen FVO upplevde TRS nätverk.