"Sätt sikte på något spännande och roligt"

Carl Gustav ”CG” Hjelm var 58 år när han sökte till ett traineeprogram på Handelsbanken. Efter en lång karriär som bland annat account manager på IBM och som klubbchef för en handbollsklubb skulle han nu göra praktik som programmerare tillsammans med praktikanter hälften så gamla som CG själv.

– Jag hade varit klubbchef för en elitklubb i handboll i cirka fyra år när pandemin slog omkull det mesta inom idrottsvärlden och även för klubben. Alla på kansliet blev tyvärr uppsagda och jag började söka jobb inom områden som jag kände till sedan tidigare. Jag fick även ett sådant jobb men kände ganska snabbt att det inte var rätt val för mig den här gången, säger CG.

Carl Gustav ”CG” Hjelm

Fastna inte i gamla spår

Under sitt yrkesliv har CG alltid försökt att ta chansen att jobba med frågor och verksamheter som han har sett som intressanta men som inte nödvändigtvis var det självklara karriärsteget. Via TRS kom CG i kontakt med en jobbcoach och i samtal med coachen blev han inspirerad att följa denna linje även denna gång.

– Coachen påminde mig om att jag inte behöver gå i samma gamla spår och utan kan sätta sikte på något jag tycker är mer spännande och roligt. Jag ville ha en ny utmaning så jag följde det här rådet. Samtalen med coachen fick mig att tänka brett och utforska vilka områden som verkligen fångade mitt intresse, i stället för att göra ett traditionellt och tryggt val, där jag arbetar med något som jag egentligen inte har någon passion för. Det inspirerade mig att påbörja en självstudiekurs i stordatorprogrammering, säger CG.

Stordatorprogrammering på Handelsbanken

Under 90-talet hade CG satt sig in i området stordata och efter uppsägningen tyckte han att det skulle vara spännande att få fördjupa sig ytterligare i ämnet genom att bland annat läsa den här kursen. CG sökte senare till ett traineeprogram på Handelsbanken och blev antagen. Under åtta veckor fick han en introduktion till programmeringsspråket COBOL samt bankens olika system och IT-miljöer.

– Traineeprogrammet gick bra och det förutsätter att du har förkunskaper i programmering och du får lära dig vilka IT-program som Handelsbanken använder. COBOL är programmeringsspråket som är kärnan i traineeprogrammet. En majoritet av storbankerna använder COBOL-system för att hantera transaktioner med mera. De flesta som ansökte och blev antagna till Handelsbankens traineeprogram 2021 var runt 25 år och kom direkt från högskolan, förklarar CG.

Efter åtta veckors internutbildning blir traineerna utplacerade i olika utvecklingsenheter inom IT-avdelningen på Handelsbanken.

– Jag jobbar med ett team som arbetar med just COBOL. Enkelt förklarat kan man säga att mitt team arbetar med att säkerställa att Handelsbankens centrala bokföring alltid är korrekt sammanställd. COBOL används på många områden inom bankvärlden, allt från stora transaktioner på börsen eller om du swishar 100 kronor till en vän. Som exempel kontrollerar banker med hjälp av stordatorsystem skrivna i COBOL att det finns pengar på kontot som det swishas ifrån och att allt står rätt till med mottagarens konto, berättar CG.

Åldern inget hinder

En insikt som CG har tagit med sig från hela den här karriärväxlingen är att så länge det finns driv och intresse är åldern inget hinder för att lära sig nya saker och byta yrke sent i karriären.

– När du börjar närma sig 55-strecket finns det fortfarande mycket att lära sig och du kan utmana dig genom att byta karriär och på så vis hålla hjärnan och kroppen i trim. Det är lätt hänt att dra ner på tempot när man blir äldre och du kanske slutar utmana dig själv. Mitt tips är att du ska fortsätta utmana dig själv och reflektera över saker som inte hunnits med eller funnits möjlighet till tidigare. När man är yngre finns kanske inte ekonomin att växla karriär eller så finns det småbarn med i bilden som försvårar möjligheten att fullfölja sina yrkesmässiga passioner. Det kan faktiskt vara ett utmärkt tillfälle att växla karriär efter 50, för mig har det varit en spännande och lärorik process som jag är tacksam över, säger CG avslutningsvis.