Efter omställning och uppsägningar - bjud in till reflektion och dialog

Det kan uppstå många kluvna känslor och tankar i organisationer som varit tvungna att säga upp medarbetare. Det finns behov av att prata om framtiden samtidigt som det kan vara känsligt om det fortfarande finns uppsagda medarbetare kvar i organisationen.TRS rådgivare Monica Held ger här tips på hur du kan hantera det vakuum som kan uppstå.

Det är inte ovanligt att de som är kvar känner skuld gentemot de som fått lämna. Många känner också att de behöver veta hur framtiden kommer att se ut för att hitta motivationen.

Först när alla som blivit uppsagda har avslutat sina anställningar är det läge att ha en kick-off med fokus på framtiden. Under tiden, innan omställningsprocessen är slutförd, kan ni hålla liv i kommunikationen och dialogen på olika sätt för inte hamna i ett vakuum.

I kriser och stora förändringar är det viktigt att både få sörja och blicka framåt. Som chef kan du ge utrymme för dialog kring frågeställningar som stödjer det. Frågor som får medarbetare att reflektera kring vad som har varit svårt och vad som har varit lärorikt och kreativt samt hur vi ser på framtiden.

När du bjuder in till dialog är det viktigt att ha fokus på att lyssna snarare än att själv förklara och försvara. Du behöver inte kunna svara på alla frågor som chef. Att lyssna och visa omtanke räcker långt. Det viktiga är att bjuda in till reflektion och dialog. Du kan gärna berätta vad de uppsagda har fått för stöd så att alla vet hur ni agerat som arbetsgivare. 

Vi har tagit fram några frågor som du kan använda både i enskilda samtal med medarbetare men också på en avdelning eller enhet, till exempel på arbetsplatsträffar eller enhetsmöten.

  • Varför har vi gjort de här förändringarna? Vilken är din bild av det?
  • Vad har varit svårt under den här perioden?
  • Vad har förändringarna inneburit i övrigt? Har det lett till någonting positivt? Har du/vi gjort saker på andra sätt?
  • Vilka kompetenser har du behövt använda för att ställa om och tänka nytt? Vilka kompetenser har du fått syn på i vår organisation som inte var tydliga innan?
  • Vad tänker du om framtiden? Vad vill du skicka med för råd och tips för att vi ska komma vidare och blicka framåt?

Använd gärna vår handledning för dialogmöten/dialogsamtal som stöd för genomförandet.

Här hittar du handledningen för dialogsamtal

att höra av dig till TRS rådgivare om du vill bolla upplägg för dialogmöten och frågeställningar.

Välkommen...

... att höra av dig till TRS rådgivare om du vill bolla upplägg för dialogmöten och frågeställningar.