Skickar ni era ledare på kurs?

Det kanske inte är det mest effektiva sättet att utveckla ledarskap. Forskningen visar att det är aktiviteter i vardagen som ger störst effekt: mötesplatser, strukturer, aktiviteter och reflektion skapar de bästa förutsättningarna för ledarskapsutveckling som gagnar verksamheten. 

TRS har genomfört tre forskarledda workshoppar där deltagarna fick kunskap om nya arbetssätt samtidigt som de bidrog till svensk forskning om ledarskapsutveckling.

Forskningsprojektet sker i samarbete med Jönköping University och kommer bland annat resultera i en handbok med praktiskt användbara verktyg och metoder för att utveckla ledarskap och verksamheter. 

”Så nästa gång du hör någon efterfråga en kurs, fråga i stället vilken den största utmaningen hen stött på i veckan, och hur ni kan hjälpas åt att lösa den”.

Läs mer om projektet för ledarskapsutveckling här.

Är du redo att pröva nya verktyg för utveckling?

TRS har i samarbete med forskarna på Jönköping University genomfört tre fristående workshoppar under våren.

Syftet med workshopparna var att dela ny kunskap genom att pröva olika metoder och verktyg för att organisera för kompetens- och verksamhetsutveckling, med fokus på ledarskapsutveckling.

Workshopparna är en del av det forskningsprogram som Jönköping University genomför och TRS är en del av.

Nyfiken på att läsa mer om forskningsprogrammet? Här hittar du information.

Workshop om ledarskapsutveckling:

1. Pröva verktyg och kartlägga

Vilka faktorer behövs för att organisera ett bra system för kompetens- och verksamhetsutveckling, med fokus på ledarskapsutveckling? I den här workshoppen börjar vi i nuet och tittar i spegeln: hur ser det ut hos oss? I metoden vi använder finns det sju principer att undersöka. Det finns inget ”rätt” sätt, det viktiga är att utforska, försöka förstå och reflektera över hur ni gör i er organisation idag. Forskarna hjälper er med bra sätt att kartlägga hur det ser ut hos er idag.  Och som sagt: metoderna och verktygen ni får pröva kan användas inom andra områden – till exempel kompetens- eller verksamhetsutveckling.

Workshop om ledarskapsutveckling:

2. Strategiska och medvetna val

Hur kan vi jobba med systematik och hållbarhet över tid? Hur gör vi för att våga pröva nya saker, samtidigt som vi håller fast i det som fungerar bra? I workshop nummer två blickar vi framåt. Hur ser vårt nyläge ut och hur kan vi hitta sätt att ta oss dit? Vi ska göra medvetna och strategiska val. Det kan till exempel handla om frågor som att göra själva eller ta in en konsult, ska alla medarbetare omfattas eller bara några, ska det vara obligatoriskt eller frivilligt, interna eller externa resurser, skicka på kurs eller använda andra metoder för kompetensutveckling? Även här får ni pröva metoder och verktyg som kan användas inom andra områden på hemmaplan.

Workshop om ledarskapsutveckling:

3. Håll i och håll ut!

Workshop nummer tre handlar om hur man prioriterar, förbättrar och utvärderar med hjälp av olika verktyg och metoder.

Du har fått hjälp och stöd i hur ni kan göra fler medvetna och systematiska val. Ni behöver inte springa på trender som uppstår, utan ni har övat och prövat och har en stadig grund att stå på. Här kommer de praktiska verktygen ni kan använda när ni vill förbättra verksamheten, verktyg som ni kan använda på alla möjliga områden. Verktygslådan ni får med er i workshopparna hjälper er att förebygga – ni blir inte reaktiva utan proaktiva!

Frågor? kontakta våra rådgivare!