Checklista vid uppsägningssituationer

Hur en uppsägning hanteras av både arbetsgivare och fackliga förtroendevalda är viktigt. Sker det på bästa möjliga sätt blir resan till ett nytt arbete kortare och lättare. Det viktigaste är att vara väl förberedd inför de reaktioner du kan möta från personerna som sägs upp. Och ha koll på vad TRS kan ge för stöd.

1. Inför en uppsägning

  • Ta del av TRS guide inför uppsägning och omställning. Du är välkommen att kontakta någon av oss rådgivare på TRS. Vi har stor erfarenhet av hur man på bästa sätt hanterar situationen.
  • Var förberedd så att du vet vad TRS kan hjälpa en uppsagd med på resan mot ett nytt jobb. 

2. Vid en uppsägning

  • Var förberedd och tillgänglig för samtal när uppsägningarna sker.
  • Förbered dig för reaktioner som kan komma.

3. Efter en uppsägning

Se till att du är närvarande på arbetsplatsen dagarna efter uppsägningarna för att svara på frågor, både från de uppsagda och från andra medarbetare.

Påminn arbetsgivaren om att ansöka om omställningsstöd från TRS för den som sägs upp på grund av arbetsbrist eller ohälsa. Det är arbetsgivaren som ska ansöka om stöd på TRS webb. Protokoll från facklig förhandling ska bifogas. När ansökan är godkänd får den uppsagde möjlighet att tacka ja eller nej till stöd.

Även tidsbegränsat anställda kan få stöd av TRS när anställningen upphör. Hjälp oss gärna att påminna om det! Tidsbegränsat anställda ansöker på egen hand om stöd på TRS webb.

Glöm inte bort de medarbetare som finns kvar i organisationen. Informera om hur situationen hanterats.

Läs mer om villkor för stöd

Här kan du se en film om det stöd TRS erbjuder

Vad innebär det att få stöd från TRS? Vår rådgivare Linda Lekander berättar.

E-kurs: TRS omställningsavtal - för fackliga företrädare

RS kurs om Omställningsavtalet är fri att användas för alla som vill veta mer om omställningsavtal i allmänhet och TRS omställningsavtal i synnerhet.

Kursen beskriver vad ett trygghetsråd gör och vilken hjälp man kan få om man hamnar mellan jobb. Den är ett bra redskap för den som snabbt vill förstå vad ett trygghetsråd kan göra vid omställningssituationer.

Läs mer och gå kursen.

Kontakta gärna våra rådgivare