Checklista vid uppsägningssituationer

Hur en uppsägning hanteras av både arbetsgivare och fackliga företrädare är viktigt. Sker det på bästa möjliga sätt blir resan till ett nytt arbete kortare och lättare. Det viktigaste är att vara väl förberedd inför de reaktioner du kan möta från personerna som blir uppsagda. Och ha koll på vad TRS kan ge för omställningsstöd.

1. Inför en uppsägning

  • Ta del av TRS guide inför uppsägning och omställning. Du är välkommen att kontakta någon av oss rådgivare på TRS. Vi har stor erfarenhet av hur man på bästa sätt hanterar situationen.
  • Var förberedd så att du vet vad TRS kan hjälpa en uppsagd med på resan mot ett nytt jobb. 

2. Vid en uppsägning

  • Var förberedd och tillgänglig för samtal när uppsägningarna sker.
  • Förbered dig för reaktioner som kan komma.

3. Efter en uppsägning

Se till att du är närvarande på arbetsplatsen dagarna efter uppsägningarna för att svara på frågor, både från de uppsagda och från andra medarbetare.

Påminn arbetsgivaren om att ansöka om omställningsstöd från TRS för den som sägs upp på grund av arbetsbrist eller sjukdom. Det är arbetsgivaren som ska ansöka om stöd på TRS webb. Protokoll från facklig förhandling ska bifogas. När ansökan är godkänd får den uppsagde möjlighet att tacka ja eller nej till stöd.

Även tidsbegränsat anställda (visstidsanställda) kan få stöd av TRS när anställningen upphör. Hjälp oss gärna att påminna om det! Tidsbegränsat anställda ansöker på egen hand om stöd på TRS webb.

Kom ihåg de medarbetare som finns kvar i organisationen. Informera om hur situationen hanterats.

Läs mer om villkor för stöd

Här kan du se en film om det stöd TRS erbjuder

Vad innebär det att få stöd från TRS? Vår rådgivare Linda Lekander berättar.

Kontakta gärna våra rådgivare

Trygghetsrådet TRS erbjuder omställningsstöd till den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller sjukdom, och till tidsbegränsat anställda.