Omställningsstudiestöd för dig som är anställd

Stödet är till för dig som är mitt i arbetslivet och vill bredda din kompetens eller växla spår i ditt yrkesliv. Syftet med det nya studiestödet är att genom utbildning stärka arbetstagares ställning på arbets­marknaden och göra det lättare att ställa om i arbetslivet.

Ansök hos CSN 1 april respektive 1 oktober

Planerar du att studera med omställningsstudiestöd?

Då rekommenderar vi att du ansöker hos CSN direkt när respektive ansökningsperiod öppnar. CSN behandlar ansökningarna i den ordning de inkommit och handläggningstiden kan vara lång.

Är din arbetsgivare ansluten till TRS? Kolla det här intill genom att skriva in din arbetsgivares organisationsnummer. Då rekommenderar vi att du så snart som möjligt även kontaktar en av våra rådgivare för vägledning och yttrande till CSN. Det ökar dina chanser att få ditt omställningsstudiestöd från CSN beviljat.

Testa redan nu om du uppfyller kvalifikationskraven. Det kan du göra på CSN:s webbplats.

Förbered dig noga

På CSN:s webbplats finns information om vad du behöver ha till hands för att kunna genomföra din ansökan.

Läs på CSN:s webbplats

Ta också kontakt med TRS rådgivare för ett samtal och ett yttrande om din utbildning. Det kan du göra antingen innan eller efter du skickat in din ansökan till CSN.

Omställningsstudiestödet hanteras av CSN (Centrala Studiestödsnämnden). Det kommer att vara två ansökningsperioder per år, en som öppnar 1 april och en som öppnar 1 oktober.

Omställningsstudiestödet består dels av ett bidrag, upp till 80 procent av din lön (upp till en maxnivå), dels av ett lån som du kan fylla på med om du vill. Du kan få stödet i 44 veckor, längre om du studerar på deltid.

Du som arbetar i en organisation som är ansluten till Trygghetsrådet TRS kommer att kunna få vägledning inför dina studier.

Vill du veta mer om omställningsstudiestödet hänvisar vi dig till CSN:s information här.

I TRS uppdrag ligger, förutom vägledning och rådgivning, att avge yttrande till CSN. Yttrandet ska bekräfta att dina studier stärker dina möjligheter på arbetsmarknaden. Därför bör du även ansöka via trs.se för att få kontakt med en rådgivare.

Villkor för omställningsstudiestöd

Du ska

  • vara mellan 27 och 62 år
  • ha arbetat minst 96 månader (8 år), av de senaste 14 åren, det vill säga vara etablerad på arbetsmarknaden
  • ha arbetat minst 12 av de senaste 24 månaderna, det vill säga ha en aktuell förankring på arbetsmarknaden.
  • Den utbildning du ska gå ska ge rätt till omställningsstudiestöd
  • Utbildningen ska bidra till att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden
  • Du måste studera i en viss omfattning
  • Du kan bara få omställningsstudiestöd under en begränsad tid

 

Läs mer om villkor och annat på csn.se

Ekonomiskt stöd för studier

Du vet väl att TRS kan bistå med ekonomiskt stöd för dina studier? Det gäller både dig som är mellan jobb och får stöd av TRS och dig som är anställd i en ansluten organisation och vill stärka din ställning på arbetsmarknaden. Du kan också få utbildningar, kurser och validering betald av TRS.

Läs mer om det ekonomiska studiestödet här