Vi genomför tekniskt underhåll av våra digitala tjänster från kl 17, fredag 22/9 till söndag 24/9. Webbplatsen kan ligga nere under denna period.

Omställningsstudiestöd för dig som är anställd

Stödet är till för dig som är mitt i arbetslivet och vill bredda din kompetens eller växla spår i ditt yrkesliv. Syftet med det nya studiestödet är att genom utbildning stärka arbetstagares ställning på arbets­marknaden och göra det lättare att ställa om i arbetslivet.

Ansök hos CSN 1 oktober

Planerar du att studera med omställningsstudiestöd i vår?

Då rekommenderar vi att du ansöker hos CSN så snart det går. Klockan 00.00 den 1 oktober öppnar en ny ansökansomgång, men redan klockan 22:30 öppnar CSN ett digitalt väntrum på csn.se. Gå in i väntrummet tidigt för att kunna ansöka så fort som möjligt - CSN behandlar ansökningarna i den ordning de inkommit och handläggningstiden kan vara lång.

Är din arbetsgivare ansluten till TRS? Kolla det här intill genom att skriva in din arbetsgivares organisationsnummer. Då rekommenderar vi att du så snart som möjligt även kontaktar en av våra rådgivare för vägledning och yttrande till CSN. Det ökar dina chanser att få ditt omställningsstudiestöd från CSN beviljat.

Testa redan nu om du uppfyller kvalifikationskraven. Det kan du göra på CSN:s webbplats.

Förbered dig noga

På CSN:s webbplats finns information om vad du behöver ha till hands för att kunna genomföra din ansökan.

Läs på CSN:s webbplats

Ta också kontakt med TRS rådgivare för ett samtal och ett yttrande om din utbildning. Det kan du göra antingen innan eller efter du skickat in din ansökan till CSN.

Omställningsstudiestödet hanteras av CSN (Centrala Studiestödsnämnden). Det kommer att vara två ansökningsperioder per år, en som öppnar 1 april och en som öppnar 1 oktober.

Omställningsstudiestödet består dels av ett bidrag, upp till 80 procent av din lön (upp till en maxnivå), dels av ett lån som du kan fylla på med om du vill. Du kan få stödet i 44 veckor, längre om du studerar på deltid.

Du som arbetar i en organisation som är ansluten till Trygghetsrådet TRS kommer att kunna få vägledning inför dina studier.

Vill du veta mer om omställningsstudiestödet hänvisar vi dig till CSN:s information här.

I TRS uppdrag ligger, förutom vägledning och rådgivning, att avge yttrande till CSN. Yttrandet ska bekräfta att dina studier stärker dina möjligheter på arbetsmarknaden. Därför bör du även ansöka via trs.se för att få kontakt med en rådgivare.

Villkor för det nya omställningsstudiestödet

Du ska

  • vara mellan 27 och 62 år
  • ha arbetat minst 96 månader (8 år), av de senaste 14 åren, det vill säga vara etablerad på arbetsmarknaden
  • ha arbetat minst 12 av de senaste 24 månaderna, det vill säga ha en aktuell förankring på arbetsmarknaden.
  • Den utbildning du ska gå ska ge rätt till omställningsstudiestöd
  • Utbildningen ska bidra till att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden
  • Du måste studera i en viss omfattning
  • Du kan bara få omställningsstudiestöd under en begränsad tid

 

Läs mer om villkor och annat på csn.se

Underlag för riksdagsbeslutet: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2022/03/prop.-202122176/