Omställningsstudiestöd för dig som är anställd

Från den 1 oktober 2022 finns möjlighet att ansöka om ett nytt omställningsstudiestöd. Stödet är till för dig som är mitt i arbetslivet och vill bredda din kompetens eller växla spår i ditt yrkesliv. Syftet med det nya studiestödet är att genom utbildning stärka arbetstagares ställning på arbets­marknaden och göra det lättare att ställa om i arbetslivet.

Det nya omställningsstudiestödet hanteras av CSN (Centrala Studiestödsnämnden). Möjligheten att ansöka öppnar den 1 oktober 2022. Då kan du ansöka om omställningsstudiestöd för studier i Sverige som börjar 1 januari – 30 juni 2023.

Omställningsstudiestödet består dels av ett bidrag, upp till 80 procent av din lön (upp till en maxnivå), dels av ett lån som du kan fylla på med om du vill. Du kan få stödet i 44 veckor, längre om du studerar på deltid.

Du som arbetar i en organisation som är ansluten till Trygghetsrådet TRS kommer att kunna få vägledning inför dina studier.

Du kan inte få vägledning inför dina studier förrän tidigast den 1 oktober 2022. Vill du veta mer om omställningsstudiestödet hänvisar vi dig till CSN:s information här.

Planerar du att börja studera i januari 2023?

Då rekommenderar vi dig att vara redo att ansöka på CSN:s webbplats redan den 1 oktober.

I TRS uppdrag ligger, förutom vägledning och rådgivning, att avge yttrande till CSN. Yttrandet ska bekräfta att dina studier stärker dina möjligheter på arbetsmarknaden. Därför bör du även ansöka via trs.se för att få kontakt med en rådgivare – observera att du inte kan söka förrän 1 oktober 2022. Du kan även ha möjlighet att ansöka om kompletterande studiestöd.

Villkor för det nya omställningsstudiestödet

Du ska

  • vara mellan 27 och 62 år
  • ha arbetat minst 96 månader (8 år), av de senaste 14 åren, det vill säga vara etablerad på arbetsmarknaden
  • ha arbetat minst 12 av de senaste 24 månaderna, det vill säga ha en aktuell förankring på arbetsmarknaden.
  • Den utbildning du ska gå ska ge rätt till omställningsstudiestöd
  • Utbildningen ska bidra till att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden
  • Du måste studera i en viss omfattning
  • Du kan bara få omställningsstudiestöd under en begränsad tid

 

Läs mer om villkor och annat på csn.se

Underlag för riksdagsbeslutet: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2022/03/prop.-202122176/