Välj rätt karriär

Om du vill planera ditt yrkesliv på längre sikt är det viktigt att ta reda på så mycket information som möjligt om de yrken eller roller du är intresserad av. Det är inte längre ovanligt att byta yrke flera gånger under ett arbetsliv. Britt Marie LaBrosse är rådgivare på TRS och delar med sig av sina bästa tips till dig som ska planera din framtida yrkeskarriär.

Britt Marie LaBrosse, rådgivare omställningsstöd
Britt Marie LaBrosse, rådgivare på TRS.

– Det är en stor investering att påbörja en ny utbildning och göra ett karriärval. Då är det viktigt att du gör allt du kan för att göra rätt val. Genom att noggrant kartlägga din framtida arbetsmarknad kan du undvika att utsätta dig för tråkiga överraskningar längs vägen, förklarar Britt Marie. 

Oavsett om du är i början av ditt yrkesliv eller är mitt i karriären och vill byta spår är det viktigt att kartlägga din marknad för att inte ödsla tid, pengar och CSN-medel på en utbildning som du senare inser inte är rätt spår för dig. 

– Om du inte lägger ner tid på att göra en gedigen kartläggning innan du fattar ett beslut finns det en risk att du slösar en massa tid, kraft och pengar på ett spår som inte passar dig. För att sedan vara tillbaka på ruta ett. Ta reda på så mycket information som möjligt om de yrken eller roller du är intresserad av. Då är dina chanser mycket större att lyckas med din framtida karriär, säger Britt Marie. 

Innan du beslutar dig för en utbildning är det klokt att exempelvis ta reda på om det nya jobbet passar in i ditt liv och din familjesituation. Förväntas du att jobba helger och kvällar? Finns det jobbmöjligheter där du bor eller kommer du behöva flytta för att hitta anställning? Det är några exempel på frågetecken som du behöver räta ut innan du väljer din utbildning eller nya karriär.

När du har identifierat nya tänkbara yrken att arbeta med, blir nästa stega att kartlägga marknaden. Du behöver veta vad yrket innebär, framtida prognoser och var du finner dina framtida potentiella arbetsgivare innan du fattar beslut. Det är viktigt att du vet förutsättningarna. Bra saker att ta reda på är exempelvis: 

 • Hur ser framtida kompetensbehov och trender ut, är det lätt eller svårt att få jobb?  
 • Finns jobben i hela Sverige eller bara i vissa delar av landet? 
 • Vilken kompetens efterfrågas – behöver du skola om dig helt eller räcker det att du kompetensutvecklar mig?  
 • Vilka alternativa utvecklingsvägar finns och kan du få kompetensen på något annat sätt, exempelvis via en praktik? 
 • Hur ser löneläget ut? 
 • Är det ett 8-5 jobb eller förväntas du jobba kvällar och heller? 

Information kan du få från såväl muntliga som digitala och tryckta källor. Nedan har du några exempel på olika källor.  

Genomför informationsintervjuer 

En annan metod för att kartlägga en möjlig karriärväg är genom informationsintervjuer. 

Det är ett effektivt sätt att få värdefull information om en yrkesroll eller karriärval.  

– Jag har haft arbetssökande som har insett att det inte är rätt karriärval för dem och andra som fått bekräftat att det verkligen är något de vill jobba med efter att ha gjort informationsintervjuer. Du kanske redan har en tydlig idé om hur det är att arbeta som exempelvis säljare, sjuksköterska, ingenjör. Men det är viktigt att stämma av din bild med verkligheten. Detta görs bäst genom informationsintervjuer som är en målinriktad intervju där du på ett effektivt sätt får kunskap om de yrken du valt att gå vidare med. De flesta är hjälpsamma och tycker att det är roligt att få berätta om sitt arbete. Du kan få tips och råd samt ytterligare information om var jobben finns och vad som är bra för dig att tänka på i din personliga marknadsföring för denna typ av arbete. På det här sättet utvecklar du på samma gång ditt personliga nätverk. Utifrån den kunskap du får med dig, kan du lättare identifiera ditt nästa steg, förklarar Britt Marie. 

Boka in studiebesök 

För att få en mer heltäckande bild, kan du kombinera informationsintervjun med ett studiebesök. Det innebär att du följer med eller ”skuggar” en person som arbetar med det du är intresserad av. Du ser och upplever hur denna persons arbetsdag ser ut och samtidigt får du möjlighet att ställa relevanta frågor om yrket.  

Gör så här: 

 • Välj minst två personer inom respektive yrke som du vill informationsintervjua eller göra studiebesök hos. Tips: Öva först på någon du känner. 
 • Vid första samtalet berätta kort syftet med kontakten, det vill säga att du behöver mer information om ett yrke som intresserar dig för att få underlag för att fatta beslut om framtida yrkesval.  
 • Be om 20 minuter och berätta att du har några förberedda frågor som du vill ha svar på. Alternativt, be om att få ”skugga” en person under en dag/halvdag. Boka i så fall tid. 
 • Om du anser att du saknar en bra kontakt för aktuellt yrke, finns några alternativa vägar: 
 • Försök identifiera om du möjligen har en kontakt i ditt nätverk som i sin tur kan ha en lämplig kontakt. 
 • Använd något socialt nätverk, exempelvis skriv i din status på Facebook: ”Jag söker just nu kontakter inom transport. Arbetar du som lastbilsförare eller känner du någon som arbetar som lastbilsförare och kan tänka sig prata med mig i cirka 20 minuter, vänligen vidarebefordra namnet på denna kontakt till mig.”
 • Ring runt till företag som har personal inom ditt valda yrke och be om att får göra en informationsintervju/studiebesök, observera att det bör vara en ”blivande kollega” och inte chefen du ska intervjua.
 • Utgå från grundfrågorna nedan och lägg eventuellt till någon eller några övriga frågor som är relevanta för dig/ditt yrke. Ställ samma frågor till alla du intervjuar, då kan du lättare jämföra de olika svaren och få fler perspektiv på varje yrke.
 • Innan dina informationsintervjuer/studiebesök, läs på om företaget via exempelvis hemsidan där personen du ska intervjua jobbar. Ta reda på så mycket du kan, så att du är en förberedd intervjuare. Ditt mål är i detta läge att få information, så att du kan ta beslut om framtida yrkesval, inte att söka jobb.
 • Avsluta varje informationsintervju med att fråga din kontakt om hen har tips på andra personer du kan träffa för ytterligare information. På så sätt utökar du ditt nätverk. Checka av om det är OK att du refererar till personen när du söker upp de nya kontakterna. 
 • Sammanställ informationen som du har fått direkt efter alla möten, det underlättar när du senare ska jämföra svaren. 
 • Gör nu en analys av informationen som du har sammanställt. Här kan du behöva göra en ytterligare gallring av de yrken som inte längre intresserar dig. 
 • Ta ställning till vad du vill och välj ut vilka eller vilket yrke du vill gå vidare med.
 • Skriv tackmejl till personerna som du har gjort informationsintervju/studiebesök hos. På så sätt visar du din uppskattning och det ger ett positivt intryck av dig. Det underlättar också om du behöver kontakta dem på nytt.
 • Det är en fördel om du följer upp de kontakter du haft och berättar om din fortsatta process. Detta kan vänta tills du fått ditt nya arbete eller kommit in på en utbildning.
 • Tips: Den information du samlat in är också värdefull för din personliga marknadsföring, det vill säga när du ska börja skiva på ditt framtida cv och personliga brev. 

Längst ner i artikeln finns ett förslag på manus du kan utgå ifrån för att genomföra informationsintervjuer och studiebesök. 

Ta hjälp av TRS 

Du som får stöd av TRS kan be din rådgivare om hjälp med kartläggningen.  

– Vi hjälper till med rådgivande samtal, coachning och du kan ta stöd av vår guide till nytt arbete. Ett annat verktyg är praktikersättning för att prova och utvärdera ett nytt yrke. Vi hjälper även till med att förbereda dina informationsintervjuer och studiebesök. Du kan få konkreta exempel på hur du kan uttrycka sig och gå till väga. Du får hjälp med processen och arbetsgången att förbereda den här kartläggningen som är viktigt för att välja rätt utbildning eller karriär. Det finns ingen garanti för att välja rätt karriär. Men du ökar dina chanser betydligt ifall du gör en ordentlig research och följer dem här stegen innan du börjar studera eller växlar karriär, säger Britt Marie avslutningsvis. 

Förbered ditt manus 

Här kommer ett enkelt förslag på hur du kan inleda ett telefonsamtal när du ska boka informationsintervju eller studiebesök.  

Hej! Jag heter xx och jag har fått ditt namn från xx. Jag står just nu mellan arbeten (eller i omställning) och håller just nu på att planera min karriär och vill därför utvärdera framtida yrken. Så jag undrar hur ni ställer er till att ta emot mig för ett studiebesök - där jag får följa med och ”skugga” en person som jobbar som xxx under en dag eller halvdag om det passar bättre. 

Hej! Jag heter xx och jag har fått ditt namn från xx. Jag skulle vilja veta lite mer om vad det innebär att arbeta som xxx. Så jag undrar om jag kunde få ställa några frågor till dig angående ditt yrke. Jag har förberett några frågor och jag räknar med att det tar ca 20 min. Min ambition är att utvärdera om detta är ett yrke som jag vill satsa på. 

Hej! Jag heter xx och jag har fått ditt namn från xx. Jag har bestämt mig för att studera vidare och det finns några olika yrken som intresserar mig. För att få större klarhet beträffande mina framtida val skulle jag vilja ställa några frågor till människor som har dessa yrken. Eftersom xx är ett av alternativen, undrar jag om du kan undvara 20 min för en kort intervju på din arbetsplats. 

Grundläggande frågor vid en informationsintervju 

 • Hur kom du in i det här yrket och vad har du själv för bakgrund? 
 • Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter/ hur ser en vanlig arbetsvecka ut?  
 • Vad tycker du bäst om med ditt arbete? 
 • Vad tycker du sämst om med ditt arbete? 
 • Vad krävs för att få ett sådant här jobb (kompetenser/kvalifikationer) 
 • Känner du någon annan det vore bra för mig att prata med i det här sammanhanget? Får jag referera till dig?  

Övriga frågor du kan välja att lägga till 

 • Vad fick dig att välja det här yrket? 
 • Vilka är de mest intressanta uppgifterna i ditt yrke? 
 • Vika anser du är de tuffaste utmaningarna i det här yrket? (Ta även hänsyn till sådant som: genusaspekter, stress, påverkan på privatlivet m.m.) 
 • Finns det delar av arbetet som du skulle vilja förändra? I så fall vad? 
 • Vilka personliga egenskaper anser du är viktigast för att bli framgångsrik i det här yrket? 
 • Har du någon påverkan på de beslut som fattas beträffande ditt arbete? 
 • Berätta om utvecklingsmöjligheterna i detta yrke? 
 • Finns det några specifika krav på den som skall utföra detta yrke? 
 • Vilka arbetstider har du? Har du övertid, sena kvällar, resdagar, övernattningar? 
 • Hur ser framtidsutsikten ut för den här typen av yrke? 
 • För att finna arbete inom detta yrke, hur tror du man gör lättast? 
 • Om jag vore intresserad av ett sådant här jobb, vad tycker du mitt nästa steg är? 
 • Vet du vilka företag som rekryterar inom området? 
 • Hur ser lönenivån ut för detta yrke?  
 • Hur skulle dina råd se ut till den som vill börja arbeta som xx?