Trygghetsrådet TRS

Trygghetsrådet TRS

Rätt trygghetsråd?

Det finns fler trygghetsråd. Fyll i organisationsnummer för att se om din organisation är ansluten till TRS.

Sök rätt trygghetsråd på organistationsnummer

TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Vi ger stöd till dig som är på väg till ett nytt arbete. Vi erbjuder också stöd till verksamhets- och kompetensutveckling för att skapa livskraftiga organisationer där medarbetarna har rätt och aktuell kompetens - för att öka tryggheten.

Läs mer om TRS och vårt erbjudande

Rätt trygghetsråd?

Det finns fler trygghetsråd. Fyll i organisationsnummer för att se om din organisation är ansluten till TRS.

Sök rätt trygghetsråd på organistationsnummer

Mellan jobb?

TRS ger stöd på vägen till ditt nya jobb.

Utveckla verksamhet och kompetens

TRS erbjuder din organisation stöd för att genomföra ett projekt för verksamhets- och kompetensutveckling. Så blir medarbetare och organisation rustade för framtiden.

Läs mer om TRS process för verksamhets- och kompetensutveckling

Stöd till arbetsgivare och fack inför uppsägning

En uppsägningssituation är ofta svår för alla inblandade. Om du är väl förberedd blir omställningen till ett nytt arbete lättare för den som sägs upp.

TRS ger stöd inför uppsägningar

Vi välkomnar KFO-organisationer!

Från och med den 1 januari 2019 omfattas vissa tjänstemän hos medlemmar i KFO av TRS omställningsavtal. PTK och KFO har kommit överens om nya pensionslösningar och att vissa av KFO:s medlemmar ska tillhöra TRS.

Läs mer om anslutningen

Vi har lanserat ett nytt sätt att ansöka om stöd från TRS

Ansök om stöd genom att fylla i uppgifter direkt här på webben. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist och ohälsa ska arbetsgivaren inleda ansökan och den uppsagde komplettera uppgifterna. Tidsbegränsat anställda ansöker på egen hand.

Läs mer om ansökan här