Trygghetsrådet TRS

Trygghetsrådet TRS

Rätt trygghetsråd?

Det finns fler trygghetsråd. Fyll i organisationsnummer för att se om din organisation är ansluten till TRS.

Sök rätt trygghetsråd på organistationsnummer

TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Vi ger stöd till dig som är på väg till ett nytt arbete. Vi erbjuder också stöd till verksamhets- och kompetensutveckling för att skapa livskraftiga organisationer där medarbetarna har rätt och aktuell kompetens - för att öka tryggheten.

Läs mer om TRS och vårt erbjudande

Rätt trygghetsråd?

Det finns fler trygghetsråd. Fyll i organisationsnummer för att se om din organisation är ansluten till TRS.

Sök rätt trygghetsråd på organistationsnummer

Mellan jobb?

TRS ger stöd på vägen till ditt nya jobb.

Utveckla verksamhet och kompetens

Med TRS metod för verksamhets- och kompetensutveckling blir medarbetare och organisation rustade för framtiden.

Läs mer om TRS metod här

Stöd till arbetsgivare och fack inför uppsägning

En uppsägningssituation är ofta svår för alla inblandade. Om du är väl förberedd blir omställningen till ett nytt arbete lättare för den som sägs upp.

TRS ger stöd inför uppsägningar

Utveckla verksamhet och kompetens i nätverk!

I höst startar vi ett nytt projekt för verksamhets- och kompetensutveckling i nätverk i Göteborg. Varmt välkommen att anmäla ditt intresse för att delta! Den 31 maj är du välkommen på ett frukostmöte för att få veta mer om projektet och vad det innebär.

Läs mer och anmäl dig här

Nytt omställningsavtal 1 januari 2017

Att bli sedd och tagen på allvar i en utsatt situation liksom TRS oberoende roll och fokus på den enskilde har stor betydelse för den som blir uppsagd på grund av ohälsa. Nu har TRS parter, Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst och PTK, kommit överens om ett nytt Omställningsavtal som innebär att försöksverksamheten med stöd vid ohälsa blir en del av TRS ordinarie verksamhet.

Läs mer om detta här