Jag fick stöd av TRS

Har du blivit uppsagd? Eller ska du avsluta en tidsbegränsad anställning?

Omställning för framtiden

Vi har en vision: Alla har ett jobb. Alla har rätt kompetens och är anställningsbara – både den som är anställd och den som är mellan jobb.

Är TRS ditt trygghetsråd?

Rätt Trygghetsråd?
Vi är bättre rustade för framtiden och har fått verktyg för utveckling.
- Projektledare, teater