Om GDPR och personuppgifter

För att TRS ska kunna ge dig stöd på din resa mot ett nytt jobb eller för att du ska kunna ta del av andra saker som TRS enligt kollektivavtalet erbjuder behöver vi samla in och behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa om vad det betyder, vilka uppgifter vi samlar in och hur länge vi sparar dem. Varmt välkommen att kontakta oss om du undrar någonting

About GDPR and personal data - in english

TRS är ansvarig för den behandling av personuppgifter som vi behöver göra i vår verksamhet. Ändamålet styrs av vårt uppdrag. Uppdraget beskrivs i TRS omställningsavtal.

Till exempel behandlar TRS personuppgifter när du ansöker om stöd på resan mot ett nytt jobb, om du deltar i ett projekt för kompetensutveckling eller i ett seminarium, prenumererar på nyhetsbrevet eller är kontaktperson för en arbetsgivare.

TRS behandling av personuppgifter följer den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och andra lagar och regler om dataskydd och hantering av personuppgifter.

I den här texten informerar vi om hur TRS behandlar personuppgifter. Det är också för att du lättare ska kunna ta tillvara dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Förutom de uppgifter som du ger oss, eller som vi får när vi har kontakt med dig (till exempel via telefon eller e-post), kan det hända att vi får personuppgifter om dig från någon annan, en så kallad tredje part.

När din arbetsgivare ansöker om omställningsstöd för din räkning får vi uppgifter om dig, till exempel. Om du ansöker om omställningsstöd på grund av sjukdom får vi information om din arbetsförmåga från Försäkringskassan.

Samarbete med andra

För att kunna fullfölja våra åtaganden behöver vi ibland ta hjälp av andra, till exempel konsulter, både i omställningsstödet och i vår förebyggande verksamhet. Vi använder också externa leverantörer för våra IT-system.

De får ta del av och behandla dina personuppgifter för vår räkning. Detta reglerar vi med ett avtal (personuppgiftbiträdesavtal) mellan oss och dem.

Genom avtalen ser vi till att de som behandlar personuppgifter på uppdrag av oss hanterar det på ett säkert sätt och enbart för det uppdrag vi har gett dem. Det är fortfarande TRS som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter

Ibland lämnar vi dina uppgifter vidare

När vi behandlar dina personuppgifter kan det hända att vi lämnar ut uppgifter om dig till myndigheter (bara om vi är skyldiga att lämna ut uppgifterna) eller till våra samarbetspartners. Sådana samarbetspartners är till exempel TRS bank vid utbetalning av avgångsersättning, AGE, eller andra ersättningar och premier för försäkringar.

ESF-projekt

Om du deltar i TRS kompetensutvecklingsprojekt som finansieras av ESF måste vi rapportera uppgifter om vilka som har deltagit i olika aktiviteter till SCB. Likaså måste vi informera  värdet på kompetensutvecklingsinsatsen om er verksamhet uppbär statsstöd.

När du ansöker om omställningsstöd

För att kunna ge dig stöd på resan mot ett nytt jobb behöver TRS dina personuppgifter. De får vi dels genom att du och din arbetsgivare i ansökan ger oss uppgifter, dels av information som du ger din rådgivare.

Exempel på uppgifter vi samlar in:

 • Personnummer
 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Vilka utbildningar du gått
 • Vilka anställningar du haft
 • Din nuvarande eller senaste lön
 • Yrkeserfarenhet
 • Uppgifter om din nuvarande situation

Om du inte vill ge oss dina personuppgifter kan vi inte erbjuda dig något omställningsstöd.

När du deltar i ett seminarium, projekt eller andra sammanhang med TRS

För att kunna genomföra seminarier, webbinarier, projekt för verksamhetsutveckling och kompetensutveckling, informationsmöten eller andra evenemang för arbetsgivare, fackliga företrädare och/eller anställda i anslutna organisationer eller andra intressenter behöver TRS samla in vissa uppgifter om dig.

Exempel på uppgifter vi samlar in:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (till exempel adress, e-post och telefonnummer)
 • Hälsoinformation när det gäller exempelvis allergier eller särskilda behov.

Om du inte vill ge oss dina personuppgifter kan vi inte erbjuda dig den sortens aktiviteter.

Kontaktpersoner, konsulter och andra samarbetspartners

TRS behöver ha kontaktpersoner i anslutna organisationer för att kunna utföra vårt uppdrag enligt omställningsavtalet. Vi behöver även information om konsulter, underleverantörer och andra samarbetspartners.

Exempel på uppgifter vi samlar in:

 • Namn på kontaktpersoner hos anslutna arbetsgivare, konsulter, leverantörer eller andra samarbetspartners.
 • Kontaktuppgifter (till exempel adress, e-post och telefonnummer).
 • Korrespondens, via brev och e-post.

Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

Vi lagrar inte uppgifterna längre än vi behöver för att kunna ge dig det stöd du har rätt till eller för att kunna genomföra andra uppdrag enligt kollektivavtalet.

Vi strävar efter att följa de lagringstider som vi angett mer detaljerat i vår integritetspolicy. Vissa uppgifter sparas för längre perioder än vad som anges i integritetspolicyn för att vi ska kunna uppfylla andra rättsliga förpliktelser, till exempel för bokföringsändamål. Då är det bara de uppgifter som krävs för att uppfylla just de skyldigheterna (i till exempel enligt bokföringslagen, 1999:1078) som sparas.

Webbkakor (cookies)

Vår webbplats använder kakor, bland annat för att få webbplatsen att fungera smidigare. TRS använder nästan bara det som kallas sessionskakor. Det är kakor som lagras på din dator under tiden du använder webbplatsen, sedan försvinner de.

TRS webbplats använder ytterligare en sorts kakor, som kallas tredjepartskakor - liksom många andra använder vi analysverktyget Google Analytics för att få statistik, kunna räkna antalet användare och analysera trafiken på webbplatsen. Vill du inte tillåta kakor måste du själv ändra inställningen för detta i din webbläsare.

Läs mer om kakor (cookies) här

Dina rättigheter

När du är registrerad hos oss och vi behandlar dina personuppgifter har du enligt dataskyddsförordningen vissa rättigheter. Rättigheterna innebär i korthet att du ska få information om hur dina personuppgifter behandlas och du ska kunna ha kontroll över dina egna uppgifter.

Konkret betyder det att du har rätt att få ett registerutdrag över de personuppgifter vi har om dig. Du har även rätt att komplettera, radera och begränsa användningen av uppgifterna.

Om du vill radera uppgifter som vi behöver för att kunna utföra vårt uppdrag enligt kollektivavtalet kan du heller inte ta del av våra erbjudanden.

Frågor?

Om du har frågor som rör TRS behandling av personuppgifter eller om du vill ta del av TRS integritetspolicy är du välkommen att kontakta TRS administrativa chef, Mattias Rydell, telefon 08-442 97 30 eller e-post  trygghetsradet.trs@trs.se.

Integritetsskyddsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Ansvarig för sidan: Helena Sundqvist Laurin

Senast uppdaterad: