TRS coachar ledare

Är du en chef eller ledare som upplever att arbetslivet blir alltmer komplext och utmanande? Du kanske står inför den trista uppgiften att behöva säga upp medarbetare? Eller har du funderingar på hur du ska lösa fördelningen av arbetsuppgifter när en medarbetare beslutat att utbilda sig under en tid? Du kanske går i egna tankar på karriärväxling?

Vilka utmaningar har du?

TRS rådgivare kan ge dig de verktyg och det stöd du behöver för att navigera framgångsrikt genom utmaningar som rör omställning och kompetensutveckling – utmaningar som kommer med rollen som ledare i en snabbt föränderlig värld.

Vi vet att det inte är lätt att vara ledare i dagens arbetsliv. Förändringar kan ske snabbt, både för dig själv och dina medarbetare, och det kan få även den mest erfarne ledare att känna sig överväldigad och osäker på bästa vägen framåt.

Med stöd av en coach från TRS får du ökad förmåga till hållbara förändringar inom området kompetensförsörjning: omställning, karriärutveckling och kompetensutveckling. Både för dig och för dina medarbetare. Vi tror på att utveckling av andra kan ske genom att du utvecklar dig själv. En ledare som är trygg i sin roll har störst förutsättningar att bidra till organisationens ökade attraktions- och livskraft.

Vad är coachning?

Coachning är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på och uppnå de mål som gynnar dig, din organisation och som stärker dig som ledare. En coach lyssnar, ställer kraftfulla frågor, vägleder, stöttar, uppmuntrar och ger stärkande återkoppling.

Så går det till

Coachningen utförs i individuella samtal, i första hand på en digital mötesplattform. Coachningen är individuellt utformad och omfattningen är tre samtal om 60–90 minuter. För att nå dit du önskar kommer du behöva investera i tid och engagemang mellan samtalen, för egna uppgifter och reflektion.

Ansök om coachstöd här

Exempel på områden där du kan få coachning:

Arbetslivsresor och karriärutveckling

Hur kan du arbeta med dina medarbetares utveckling? För att hantera medarbetarnas kompetensutveckling på ett bra sätt kan det innebära att du själv behöver utvecklas som ledare, för att på bästa sätt kunna främja och möta medarbetarens arbetslivsresa och säkerställa att ni kompetensutvecklar er för verksamhetens behov och mål. Kanske funderar du på din egen utveckling? Med hjälp av din coach kan du få stöd att vilja och våga utveckla och utvecklas.

Kompetensutveckling

Hur din organisation arbetar med kompetensutveckling är avgörande för er förmåga att nå era mål och visioner. Om rutinerna och arbetssätten för kompetensutveckling brister kan det leda till att ni tappar kompetens och halkar efter när omvärlden förändras. Vi kan hjälpa dig att identifiera vilka utvecklingsområden och processer som behövs. För att ni ska kunna planera för relevant kompetens, nu och i framtiden. Områden som stärker verksamhetens livskraft.

Länk till kompetensutveckling för arbetsplatser

Roller och kompetens

Att formulera och kommunicera förväntan på en medarbetares kompetens är inte lätt alla gånger. Det kan vara svårt att nå fram och du och medarbetaren kanske har olika bilder om vilket behov av utveckling det är. För att kunna ta eget ansvar för sin kompetensutveckling behöver din medarbetare förstå vad som förväntas och ha rätt förutsättningar för sin roll. Vi kan stärka din förmåga att ge stöd åt dina medarbetare så att förutsättningarna för utveckling ökar.

Förändringar

Vid en omställningssituation eller när verksamheten står i begrepp att utveckla kompetens är bra kommunikation och förändringsledning två viktiga förutsättningar. Hur du hanterar förändringen och kommunicerar den i verksamheten påverkar resultatet. Med en samtalscoach kan du bli bättre på att kommunicera förändringarna på ett sätt som stärker verksamheten.

Hållbara förflyttningar in i framtiden

Att lära sig nya saker och förändra arbetssätt utifrån nya kompetenskrav kan initialt röra om i verksamheten och skapa rejält med oro. Det är faktorer som kan påverka både arbetsmiljö och samarbete. Med stöd av din coach kan du hitta verktyg för att hantera den oron så att förändringarna blir framgångsrika.

Utmanande samtal

Utmanande samtal som rör uppsägning eller en medarbetares kompetens kan kräva mycket energi och ta värdefullt fokus från verksamhetens uppdrag. Med rätt verktyg kan du ta fram strategier för att skapa konstruktiva relationer, genomföra svåra samtal och lösa svårigheter på ett professionellt sätt.

Grupputveckling

En väl fungerande grupp stöttar och lär sig av varandra samt jobbar mot gemensamma mål. En förutsättning är en tillåtande kultur för lärande som bidrar till att gruppens kompetens kan utvecklas liksom förmågan att samarbeta.  Med stöd av din coach kan du hitta strategier och verktyg för att utveckla en tillåtande kultur för lärande.

Inför uppsägningar

Står du inför att säga upp medarbetare? De allra flesta tycker att det är svårt. Genom samtal med en coach kan du utveckla den trygghet du behöver för att genomföra en omställning på bästa sätt. Både för att skapa bättre förutsättningar för den som måste sägas upp – men också för dig som har den tuffa uppgiften att genomföra uppsägningen. 

Läs mer här om stöd inför uppsägningar.

Vi vill stärka dig i din roll som ledare

Investera i din egen utveckling! TRS rådgivare kan stärka dig som ledare, så att du kan växa och utvecklas i din roll. Vårt mål är att du ska känna dig starkare och bli bättre rustad att möta utmaningar i din vardag.

Det här erbjudandet ingår i er anslutning till TRS. Inom vilket område behöver du coachning? Välkommen att kontakta oss!

Observera att TRS coacher arbetar under tystnadsplikt. Det du väljer att dela under dina samtal med coachen stannar i samtalen och kommer inte att vidareförmedlas eller dokumenteras.

TRS hanterar inte arbetsrättsliga frågeställningar. Har du frågor som rör arbetsrätt ber vi dig att kontakta Arbetsgivaralliansen eller Svensk Scenkonst.

Ansök om coachstöd här