Workshop 3 - Håll i och håll ut!

Målgrupp: Arbetsgivare, Facklig företrädare

Workshop nummer tre handlar om hur man prioriterar, förbättrar och utvärderar med hjälp av olika verktyg och metoder.

Du har fått hjälp och stöd i hur ni kan göra fler medvetna och systematiska val. Ni behöver inte springa på trender som uppstår, utan ni har övat och prövat och har en stadig grund att stå på. Här kommer de praktiska verktygen ni kan använda när ni vill förbättra verksamheten, verktyg som ni kan använda på alla möjliga områden. Verktygslådan ni får med er i workshopparna hjälper er att förebygga – ni blir inte reaktiva utan proaktiva!

Den sista av tre workshoppar

TRS erbjuder tre fristående workshoppar i samarbete med forskarna på Jönköping University, och detta är den tredje.

Syftet med workshopparna är att du ska få ny kunskap genom att pröva olika metoder och verktyg för hur du kan organisera för kompetens- och verksamhetsutveckling, med fokus på ledarskapsutveckling.

Samarbete med Jönköping University

Workshopparna är en del av det forskningsprogram som Jönköping University genomför och TRS är en del av. Det är en fördel om du deltar i alla tre workshopparna, och gärna tar med dig en eller flera kollegor. Men det går också att delta vid ett eller två tillfällen.

Läs mer här.

Observera att workshopparna sker på distans via Zoom.

Varmt välkommen att anmäla dig.

Anmälan

19 april, kl 10.30-12.00. Anmäl dig senast 16 april. Till anmälan >>

Frågor? Kontakta