Fyra fallgropar när du startar eget

Otillräcklig drivkraft, bristfällig affärsplan, för litet startkapital och fel prissättning - det är vanliga fallgropar när du startar företag, förklarar Chriztian Hallström, rådgivare och affärskonsult på TRS.  

Chriztian har i olika roller hjälpt till att starta hundratals företag och nu tipsar han om hur du gör för att undvika nybörjarmisstagen. 

Chriztian Hallström

Fallgrop 1) Otydligt motiv och otillräcklig drivkraft

 Det är mycket du måste tänka på när du startar företag. En vanlig fallgrop är att motivet inte är tillräckligt tydligt och att det saknas tillräcklig drivkraft. Du måste veta vad du ska starta och varför du vill göra det. Det gäller att vara medveten om var du står och vart du är på väg, säger Chriztian.

För att komma framåt gäller det att ha ett tydligt mål och vara konkret. Satsa på något du redan är duktig på. Ta reda på om det finns ett riktigt behov och efterfrågan, en marknad som är beredd att betala för det du vill erbjuda.

Fallgrop 2) Bristfällig affärsplan och marknadsundersökning

En annan vanlig fallgrop är att inte göra en ordentlig affärsplan. Affärsplanen ska innehålla din affärsidé, kunder, marknad, resurser, med mera och är ett viktigt underlag för att fatta beslut om du ska starta företag eller inte.

 Du ska inte hasta igenom affärsplanen. Det är inte bara att fylla i en mall och skicka in. Om du har en bristfällig affärsplan så har du inte tagit reda på tillräckligt om förutsättningarna. Du har inte tänkt färdigt, säger Chriztian.

Det är också viktigt att göra en ordentlig marknadsundersökning, ta reda på om det finns kunder som är beredda att betala för det du erbjuder:

 Ta kontakt med några presumtiva kunder, 5–10 verksamheter, för att se om det finns ett behov av det som du vill sälja.

När du vet hur kundprofilen ser ut så kan du göra en plan för hur, samt genom vilka kanaler, du ska marknadsföra din verksamhet.

 Se till att avgränsa och skala bort. Det är lättare att kommunicera med en tydlig målgrupp. Lägg inte tid och kraft på att nå en kundkrets som troligtvis aldrig kommer att köpa det du erbjuder, säger Chriztian och fortsätter:

- Det är bra att ha en eller två kunder på gång redan innan du startar ditt företag.

Fallgrop 3) Brist på startkapital

Ytterligare en vanlig fallgrop är brist på startkapital. Som företagare måste du ha ekonomisk uthållighet.

 Har du brist på kapital så kanske du inte klarar att driva företaget tills du fått tillräckligt många betalande kunder. I början behöver du till exempel investera i marknadsföringsinsatser som en grafisk profil och en professionell webbplats.

Kapitalbrist kan göra att du prioriterar fel, sparar in på viktiga saker och börjar avvika från affärsplanen, förklarar Chriztian.

 Det är vanligt att underskatta tiden det tar innan det går att ta ut lön ur företaget. Tänk realistiskt. Förbered dig mentalt på att det kan dröja upp till ett halvår.

Fallgrop 4) Fel pris

Den fjärde vanliga fallgropen är att inte tillämpa marknadsmässig prissättning. För att kunna sätta rätt prislapp på det du säljer så måste du ta reda på vad andra i branschen tar betalt.

 Det är viktigt att hamna på rätt prisnivå från början. Ett vanligt misstag är att ta mindre betalt än andra i tron att det genererarar mer kunder. Ofta blir det precis tvärtom. Det straffar sig genom att du förstör prisbilden för den egna marknaden. Kunden upplever troligtvis att det som du levererar har sämre kvalitet.

Om du däremot kan erbjuda något extra, en specialisering, så kan du ofta ta mer betalt än andra.

 Våga ta betalt för dina kvalificerade tjänster eller produkter. Våga tro och visa att du är duktig på det du gör!

Vill du veta mer?

Anmäl dig till TRS kommande Att starta eget-webbinarium med Chriztian Hallström här.
Läs mer om TRS stöd TRS till dig som funderar på att starta eget företag här.