Vanliga frågor om omställningsavtalet

Här har vi samlat några vanliga frågor som vi fått.

Hur skiljer jag på kompetensutveckling som är arbetsgivarens ansvar och sånt jag själv vill utveckla inom mitt yrke?

Studiestöden är till för att du ska stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden och att det ska bli lättare för dig att gå vidare, kanske till ett nytt yrke. Arbetsgivarens ansvar för din kompetensutveckling rör det som er arbetsplats behöver – det är till exempel oftast direkt relaterat till ditt yrke och ditt nuvarande jobb. Till exempel om du arbetar med ekonomi, och ni ska implementera ett nytt ekonomisystem. Den typen av kompetensutveckling är arbetsgivarens ansvar.

Kan man få både en betald utbildning och ekonomisk ersättning?

Ja, under förutsättning att villkoren är uppfyllda.

Vad är det för skillnad på kortvarigt studiestöd och kompletterande studiestöd?

Kortvarigt studiestöd hanteras enbart av TRS och är för studier kortare än fem dagar.

Kompletterande studiestöd gäller utbildningar som är längre än fem dagar. Kompletteringen hanteras av TRS men relaterar till omställningsstudiestödet som hanteras av CSN.

Varför ska TRS yttra sig om mina planerade studier?

Syftet med det nya omställningsstudiestödet är att det ska stärka din position på arbetsmarknaden. TRS rådgivare är experter på omställning och kan ge både råd och coachning till dig. I vårt uppdrag ligger även att ge ett yttrande till CSN om TRS uppfattning är att studierna stärker din position på arbetsmarknaden.

Vill du veta mer om det nya omställningsstudiestödet hänvisar vi till CSN:s webb

Vad gäller för tjänstledighet vid studier?

Du har rätt att söka tjänstledigt för studier, det regleras i studieledighetslagen. Kommunicera med din arbetsgivare i god tid.

Måste jag prata med en studievägledare hos TRS? Jag vet ju vad jag vill!

Du behöver ha åtminstone ett samtal med en rådgivare hos TRS. Om du vet vad du vill kommer det att finnas en särskild ansökan för dig.

Hur mycket pengar kan jag få?

Det statliga bidraget ger upp till 80 procent av lönen, upp till ett maxbelopp. Bidraget är skattepliktigt och pensionsgrundande.

Dessutom kan TRS betala kompletterande studiestöd, upp till 80 procent av den minskade inkomsten upp till ett tak på 5,5 inkomstbasbelopp.

Utöver detta finns möjligheter till lån från CSN. Tanken med lånet är att du ska kunna ha ungefär samma inkomst efter skatt under studietiden som du har när du arbetar.

På CSN:s webb hittar du belopp för bidrag och lån