Information och broschyrer att beställa

Trygghetsrådet TRS har några informationsfoldrar och annat material som du antingen kan ladda ner och läsa på datorn eller beställa som trycksak - skicka ett mejl till trygghetsradet.trs@trs.se

 • TRS 2018 - den korta versionen

  Arbetsgivare, Arbetstagare, Facklig representant

  Här får du en kortversion av vår verksamhetsberättelse och årsredovisning, sammanfattat på sex sidor.

  TRS 2018

 • Om Trygghetsrådet TRS

  Arbetsgivare, Arbetssökande, Arbetstagare, Facklig representant

  Här  kan du läsa en sammanfattning av vad TRS är (pdf, 4 sidor).

  Om Trygghetsrådet TRS

 • About Trygghetsrådet TRS

  Arbetsgivare, Arbetssökande, Arbetstagare, Facklig representant

  Information about Trygghetsrådet TRS (pdf, 4 pages)

  About Trygghetsrådet TRS

 • Omställningsavtal

  Arbetsgivare, Arbetssökande, Arbetstagare, Facklig representant

  TRS Omställningsavtal är tecknat av arbetsgivarparterna Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst samt arbetstagarparten PTK.

  TRS Omställningsavtal