Information och broschyrer att beställa

Trygghetsrådet TRS har några informationsfoldrar och annat material som du antingen kan ladda ner och läsa på datorn eller beställa som trycksak - skicka ett mejl till trygghetsradet.trs@trs.se

 • Omställningsavtal

  Arbetsgivare, Arbetssökande, Arbetstagare, Facklig företrädare

  TRS Omställningsavtal är tecknat av TRS parter Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst och PTK och är en del av de huvudavtal respektive arbetsgivarpart tecknat med PTK. Detta avtal gäller från och med den 1 oktober 2022.

  TRS Omställningsavtal

  Omslagsbild för TRS omställningsavtal
 • TRS fyller 50 år

  Arbetsgivare, Facklig företrädare

  En publikation framtagen för att fira 50 år med TRS. I den här skriften tittar vi bakåt och gör samtidigt ett avstamp i nuet samt blickar framåt.

  TRS 50 år

 • Omställningsavtal

  Arbetsgivare, Arbetssökande, Arbetstagare, Facklig företrädare, Facklig representant

  TRS Omställningsavtal är tecknat av arbetsgivarparterna Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst samt arbetstagarparten PTK. 

  TRS gamla omställningsavtal

  Detta avtal gäller fram till och med 30 september 2022. Från och med den 1 oktober 2022 gäller TRS nya omställningsavtal. Den som blev uppsagd eller avslutade en tidsbegränsad anställning före den 1 oktober 2022 omfattas av det gamla omställningsavtalet.

 • Kortversion av TRS årsberättelse 2023

  Arbetsgivare, Facklig företrädare

  En kort sammanfattning av verksamheten 2023.

  Kortversion: TRS 2023