Guide inför omställning och uppsägning

TRS erbjuder dig en guide där du får stöd i hur en svår situation som en uppsägning kan hanteras.

Hur ska de individuella samtalen struktureras? Vad är det viktigt att du tänker på? Vilka förberedelser behöver du göra?

Ta del av TRS guide här (pdf)

TRS har även tagit fram ett förslag på struktur för det individuella samtalet som kan användas som underlag i samband med uppsägningssamtalen.

Ta del av TRS samtalsmall här (pdf).