Villkor för att få studiestöd från TRS

TRS stöd för studier riktar sig till anställda i anslutna organisationer, tidsbegränsat anställda och uppsagda som får stöd av TRS.

Är du tidsbegränsat anställd?

Omfattningen på stödet varierar beroende på om du bara varit anställd i TRS-anslutna organisationer eller har haft anställningar med olika tillhörighet i andra arbetsgivarorganisationer. Grundkravet är att du har varit anställd minst tolv månader i en eller flera organisationer de senaste 36 månaderna. 

Den senaste anställningen ska ha varit i en TRS-ansluten organisation. Du ska ha haft en arbetstid på minst åtta timmar per vecka. Arbetet ska ha varit huvudsyssla. Då kan du få vägledning och rådgivning samt, om du i övrigt uppfyller kraven för omställningsstudiestöd, yttrande till CSN eller stöd för korta studier.

Har de tolv månaderna (under de senaste 24 månaderna, se nedan) varit i TRS-anslutna organisationer kan du även vara berättigad till kompletterande studiestöd, om du beviljas omställningsstudiestöd av CSN.

Karriärcoachning, vägledning och validering 

Om du är anställd i en ansluten organisation kan du få karriärcoachning, vägledning, rådgivning och coachning mot studier eller validering om du är anställd minst åtta timmar per vecka.

Stöd för korta studier

Vill du söka ekonomiskt stöd för en utbildning som är kortare än en vecka behöver du också uppfylla följande villkor

 • Du ska ha arbetat minst 16 timmar per vecka
 • Under minst åtta år de senaste 14 åren
 • Anställningar från 19 års ålder räknas
 • Du ska ha fyllt 27 år
 • Arbetet ska ha varit huvudsyssla
 • TRS bedömer om din position på arbetsmarknaden stärks.

Kompletterande studiestöd till omställningsstudiestöd (CSN)

TRS kan bygga på det stöd du kan få från CSN i form av bidrag och lån. Då krävs att du:

 • Är berättigad till omställningsstudiestöd från CSN
 • Har arbetat minst tolv månader de senaste 24 månaderna
 • Har arbetat minst 16 timmar per vecka under minst åtta år de senaste 14 åren
 • Anställningar från 19 års ålder räknas
 • Du ska ha fyllt 27 år
 • Arbetet ska vara huvudsyssla
 • TRS bedömer om din position på arbetsmarknaden stärks.

Läs mer om villkor och annat på csn.se