Vanliga frågor

Här har vi samlat några vanliga frågor som vi fått.

Hur skiljer jag på kompetensutveckling som är arbetsgivarens ansvar och sånt jag själv vill utveckla inom mitt yrke?

De nya studiestöden är till för att du ska stärka din ställning på arbetsmarknaden och att det ska bli lättare för dig att gå vidare, kanske till ett nytt yrke. Arbetsgivarens ansvar för din kompetensutveckling rör det som er arbetsplats behöver – det är till exempel oftast direkt relaterat till ditt yrke och ditt nuvarande jobb. Till exempel om du arbetar med ekonomi, och ni ska implementera ett nytt ekonomisystem. Den typen av kompetensutveckling är arbetsgivarens ansvar.

Kan man få både en betald utbildning och ekonomisk ersättning?

Ja, under förutsättning att villkoren är uppfyllda.

Vad är det för skillnad på kortvarigt studiestöd och kompletterande studiestöd?

Kortvarigt studiestöd är för studier som är kortare än fem dagar. Det är ett ekonomiskt stöd som TRS erbjuder.

Kompletterande studiestöd gäller utbildningar som är längre än fem dagar. Du kan få kompletterande studiestöd när du har ansökt om Omställningsstudiestöd från CSN. Du kan läsa mer om det här.

Varför ska TRS yttra sig om mina planerade studier?

Syftet med det nya omställningsstudiestödet är att det ska stärka din position på arbetsmarknaden. TRS rådgivare är experter på omställning och kan ge både råd och coachning till dig. I vårt uppdrag ligger även att ge ett yttrande till CSN om TRS uppfattning är att studierna stärker din position på arbetsmarknaden.

Läs mer om Omställningsstudiestödet här

Hur vet jag om en utbildning stärker min ställning på arbetsmarknaden?

När du arbetar i en organisation som är ansluten till TRS kan du få vägledning och rådgivning kring dina studier och samtala om det. Ta kontakt med TRS!

Vad gäller för tjänstledighet vid studier? Kan min arbetsgivare säga nej?

Du har rätt att söka tjänstledigt för studier, det regleras i studieledighetslagen. Kommunicera med din arbetsgivare i god tid.

Måste jag prata med en studievägledare hos TRS? Jag vet ju vad jag vill!

Du behöver ha åtminstone ett par samtal med en rådgivare hos TRS. Om du vet vad du vill kommer det att finnas en särskild ansökan för dig.

Hur mycket pengar kan jag få?

På CSN:s webb kan du läsa om belopp för bidrag för heltidsstudier. Bidraget är skattepliktigt och pensionsgrundande.

Dessutom kan TRS betala kompletterande studiestöd, upp till 80 procent av den minskade inkomsten upp till ett tak på 5,5 inkomstbasbelopp.

Om du har en högre inkomst än så kan det kompletterande studiestödet fylla ut upp till 65 procent av inkomsten upp till ett tak på tolv inkomstbasbelopp per år.

Utöver detta finns möjligheter till lån från CSN. Tanken med lånet är att du ska kunna ha ungefär samma inkomst efter skatt under studietiden som du har när du arbetar.

På CSN:s webb hittar du belopp för bidrag och lån  

Vilka utbildningar är CSN-berättigade?

CSN bedömer standarden på utbildningar på gymnasienivå, och Universitets- och högskolerådet bedömer utbildningar på eftergymnasial nivå. Om du ska studera med omställningsstudiestöd kan även utbildningar som en omställningsorganisation köper in ge rätt till stöd.

Du kan läsa mer om vilka utbildningar som ger rätt till studiestöd på CSN:s webb.

Är det bara anställningar i TRS-anslutna organisationer som räknas (de senaste åtta åren)?

Nej, alla anställningar räknas. Men din senaste (nuvarande) anställning ska vara hos en TRS-ansluten arbetsgivare om du söker stöd via oss.