Ekonomiskt stöd

I vissa fall kan TRS komplettera ersättningen du får från a-kassan.

Om vissa villkor är uppfyllda kan Trygghetsrådet TRS ge dig ekonomiskt stöd:

Det som kallas avgångsersättning, AGE, är en ersättning du kan ansöka om. Ersättningen fyller upp det som skiljer mellan a-kassa och en viss procentsats av din lön.

Läs mer om avgångsersättning, AGE

Är du över 55 år och uppfyller villkoren kan du få vissa kollektivavtalade försäkringspremier betalda av TRS.

Läs mer om kollektivavtalade försäkringar

Intyg inför AGE-utbetalningar

Inför varje utbetalning behöver du skicka in ett intyg till oss om att du är arbetssökande och hur mycket du eventuellt har jobbat under perioden. Det ska kompletteras med ett intyg från Arbetsförmedlingen.

Intyget hittar du här