Rådgivarens tips om konflikt med chefen på senaste arbetsplatsen

Alla kan drabbas av en konflikt med chefen och troligtvis kommer det hända de flesta av oss någon gång i arbetslivet. En konflikt med chefen på den senaste arbetsplatsen kan till och med vara anledning att man nu står mellan jobb. Då är det är naturligt att man blir orolig och funderar över om konflikten kan påverka kommande rekryteringsprocesser. TRS rådgivare Britt Marie LaBrosse menar dock att en tidigare konflikt inte behöver försvåra möjligheterna till nytt jobb. 

Britt Marie LaBrosse, rådgivare omställningsstöd
Britt Marie LaBrosse

 Man behöver inte vara orolig och en konflikt på en tidigare arbetsplats blir i de allra flesta fall inte alls ett hinder för framtida jobb. Det viktiga är att rekryteraren inte finner några mönster. Kan du dessutom visa på goda arbetsinsatser och resultat samt i övrigt har goda referenser kan du vara lugn, förklarar Britt Marie. 

Förekomma eller förekommas? 

De allra flesta rekryterare lägger ingen värdering i att du varit med om en konflikt med en tidigare chef, de har en förståelse för att konflikter kan uppstå. Generellt är rekommendationen att inte berätta något i onödan, utan vänta på en fråga som gör att du behöver svara. 

 Jag anser inte att det finns några skäl till att förekomma rekryteraren såvida det inte handlar om en känd konflikt i branschen som rekryteraren sannolikt redan känner till. Det viktigaste är dock att låta bli att försöka slingra sig eller undvika att svara på frågor, säger Britt Marie och fortsätter: 

 Rekryterare är oftast mer intresserade av hur du väljer att presentera och återberätta händelsen. Men det ingår i rekryterarens uppdrag att ställa relevanta följdfrågor för att säkerställa att konflikter inte är ett mönster. Oavsett om du avser att själv berätta om konflikten eller endast svara på frågor om händelsen så behöver du förbereda dig väl kring hur du vill uttrycka dig. 

Lyft fram det positiva 

Britt Marie menar att det är viktigt att förhålla sig till konflikten på ett odramatiskt sätt och fokusera på att lyfta fram lärdomar och erfarenheter som du har tagit med dig från händelsen. 

 Det är en god idé att visa att du inte är känslomässigt fast i konflikten utan berätta i stället om hur du har utvecklats utifrån det som har hänt och hur du skulle hantera en liknande situation idag. Det gör inget att erkänna att du själv kunde ha hanterat konflikten bättre och har utvecklats samt blivit en bättre medarbetare efter händelsen. Det är en positiv sak att visa att du har reflekterat och försöker utvecklas. Ingen är ofelbar och vi gör alla misstag, att kunna erkänna det visar på karaktär och ödmjukhet, säger Britt Marie. 

Enligt Britt Marie finns det ett stort värde i att analysera konflikten i efterhand för att komma fram till vad du har lärt dig från konflikten och vad du kunde ha gjort annorlunda. 

 Det är mer intressant för rekryterare att veta hur du hanterar konflikter, än att det har uppstått konflikter, för under ett arbetsliv så upplever i stort sett alla en eller flera konflikter. Det är inte relevant att berätta detaljer om varför konflikten uppstod eller att lägga över skulden på andra. Tydliggör att du har gått vidare, tagit med dig lärdomar och inte har blivit uppslukad av händelsen, säger Britt Marie avslutningsvis.