Ta reda på hur ni gör, uppmanar TRS rådgivare

- Många skickar sina ledare på en kurs och det leder inte alltid till avsedd effekt, säger TRS rådgivare AnnCharlotte Bretan. Det viktiga är att omsätta lärdomar till vardagskunskap – precis som för annan kompetensutveckling. Det behöver inte vara fel att gå en extern kurs, men det ska vara en medvetet vald strategi.

AnnCharlotte Bretan

- Många har så mycket att göra och så lite tid för egen utveckling. Då finns det metoder att pröva som leder till gemensam utveckling i en organisation – att göra lite mindre bitar som hänger ihop med det man gör i vardagen. Det kan vara så enkelt som att skapa utrymme för reflektion. Och då kan man aktivt organisera ledarskapsutvecklingen på ett och genomtänkt sätt. Det kommer garanterat påverka verksamheten till det bättre!

Blandade metoder

Att använda blandade metoder för kompetensutveckling – inte bara på individnivå utan även på gruppnivå – ger större effekt och går att omsätta direkt in i verksamheten.

I de tre workshopparna TRS har genomfört i samarbete med forskningsprojektet Synergi fick deltagarna använda verktyg för att kartlägga hur ni arbetar med ledarskapsutveckling.

- För ett system för ledarskapsutveckling finns alltid, oavsett om ni vet hur det ser ut eller inte. Och blir det synligt uppstår förbättringsmöjligheter, konstaterar AnnCharlotte Bretan.

Två traditioner

AnnCharlotte beskriver två traditioner för ledarskapsutveckling som är vanliga: en som utgår från verksamhetens kvalitetsutveckling. Den har förbättring som utgångspunkt, och utgår oftast från högsta ledningen. En annan tradition är HR-avdelningen drivande i – och det gäller ofta stora verksamheter – när HR ansvarar för att definiera vilken sorts ledarskap verksamhetens vill ha och arbetar utifrån det.

- Ofta drivs ledarskapsutveckling ad hoc, till exempel genom att vi gör som vi alltid har gjort eller att vi hoppar på den senaste trenden. Eller att det är upp till den anställde att driva sin egen utveckling. I stället bör vi utgå från verksamhetens behov när det gäller ledarskapsutveckling liksom vi gör när det gäller övrig utveckling. Det går att ta reda på behovet genom att utgå från verksamhetens utmaningar eller från de mål och strategier ni har för verksamheten. Det kan också handla om faktorer som medarbetarnas nöjdhet eller teknikutveckling och ledarskapsutvecklingen kan se olika ut beroende på sådana faktorer. Poängen här är att göra det synligt för att kunna ta strategiska och aktiva val.

Inget rätt sätt

Det finns inget ”rätt” sätt, det viktiga är att utforska och försöka förstå vad som fungerar i er egen organisation. För att kunna göra det finns en rad metoder och verktyg som gör att du och dina kollegor kan reflektera över hur ni kan organisera arbetet med ledarskapsutveckling.