Om Trygghetsrådet TRS

Trygghetsrådet TRS är ett av cirka femton trygghetsråd i Sverige. Tanken med trygghetsråd är att underlätta omställningar i arbetslivet, både för enskilda individer och för organisationer.

Leende man med kollegor i bakgrunden

TRS ger stöd på vägen till ett nytt arbete för uppsagda och tidsbegränsat anställda. TRS erbjuder också stöd för kompetensutveckling i anslutna organisationer.

TRS är en kollektivavtalad stiftelse som bildades 1972 då arbetsmarknadens första omställningsavtal tecknades i Sverige. Parterna i kollektivavtalet har sedan dess ändrats och är sedan mitten av 90-talet PTK, Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst. Alla medarbetare i de organisationer som är anslutna till Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst, Teatercentrum, Danscentrum och Länsmuseerna omfattas av avtalet. TRS ger också stöd till tjänstemän inom Sinf (Svensk Industriförening) och Fremia, samt ett stort antal arbetsgivare som är anslutna med hängavtal.

TRS stödjer förebyggande insatser för att öka tryggheten i arbetslivet och är därför en av delägarna i Teateralliansen, Dansalliansen och Musikalliansen. Allianserna ger yrkesverksamma skådespelare, dansare, musiker och sångare en trygghet i form av en grundanställning. De erbjuder även olika former av kompetensutveckling, både för de som är anställda i allianserna och för övriga frilansande skådespelare, dansare, musiker och sångare.

Omställningsavtalet

I omställningsavtalet har parterna enats om vad som ska ingå i TRS arbete för ett tryggare arbetsliv. Det nuvarande avtalet tecknades den 1 januari 2017 då parterna kom överens om att även den som riskerar eller blir uppsagd på grund av ohälsa ska omfattas. Avtalet är tecknat mellan Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst på arbetsgivarsidan och förhandlings- och samverkansrådet PTK på arbetstagarsidan.

Mer om omställningsavtalet

TRS omställningsstöd

TRS ger stöd till arbetstagare, arbetsgivare och fackliga förtroendevalda vid omställningar då medarbetare sägs upp. Arbetsgivare och fack kan få stöd inför uppsägningar för att processen ska blir så bra som möjligt. Det förkortar tiden i arbetslöshet för den uppsagde, och det blir lättare för den nya organisationen att komma igång. Arbetstagare får olika former av stöd, utifrån individuella behov.

Läs mer om TRS omställningsstöd här

TRS förebyggande stöd

TRS erbjuder ett förebyggande stöd till anslutna organisationer. Det kan ske dels i en enskild organisation eller i ett nätverk av mindre organisationer, dels som kompetensutveckling i hela yrkesgrupper eller branscher. Syftet är att skapa livskraftiga organisationer med personal som har rätt och aktuell kompetens.

Läs mer om TRS förebyggande stöd här