Om Trygghetsrådet TRS

Trygghetsrådet TRS är ett av cirka femton trygghetsråd i Sverige. Tanken med trygghetsråd är att underlätta omställningar i arbetslivet, både för enskilda individer och för organisationer.

Leende man med kollegor i bakgrunden

TRS ger stöd på vägen till ett nytt arbete för uppsagda och tidsbegränsat anställda. TRS erbjuder också stöd för kompetensutveckling i anslutna organisationer. Anställda kan få vägledning för studier, karriärcoachning och rådgivning samt ekonomiskt stöd för kompetensutveckling från TRS.

TRS är en kollektivavtalad stiftelse som bildades 1972 då arbetsmarknadens första omställningsavtal tecknades i Sverige. Parterna i kollektivavtalet har sedan dess ändrats och är sedan mitten av 90-talet PTK, Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst. Alla medarbetare i de organisationer som är anslutna till Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst omfattas av avtalet.

TRS stödjer förebyggande insatser för att öka tryggheten i arbetslivet och är därför en av delägarna i Teateralliansen, Dansalliansen och Musikalliansen. Allianserna ger yrkesverksamma skådespelare, dansare, musiker och sångare en trygghet i form av en grundanställning. De erbjuder även olika former av kompetensutveckling, både för de som är anställda i allianserna och för övriga frilansande skådespelare, dansare, musiker och sångare.

Omställningsavtalet

I omställningsavtalet har parterna enats om vad som ska ingå i TRS arbete för ett tryggare arbetsliv.

Sedan den 1 oktober 2022 gäller TRS nya omställningsavtal, som tecknats av arbetsgivarparterna Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst samt arbetstagarparten PTK. Läs mer om det nya avtalet här.

Observera att uppsagda medarbetare eller tidsbegränsat anställda som avslutade sin anställning före den 1 oktober 2022 omfattas av det gamla omställningsavtalet!

Här hittar du det gamla omställningsavtalet

TRS omställningsstöd

TRS ger stöd till arbetstagare, arbetsgivare och fackliga förtroendevalda vid omställningar då medarbetare sägs upp. Arbetsgivare och fack kan få stöd inför uppsägningar för att processen ska blir så bra som möjligt. Det förkortar tiden i arbetslöshet för den uppsagde, och det blir lättare för den nya organisationen att komma igång. Arbetstagare får olika former av stöd, utifrån individuella behov.

Läs mer om TRS omställningsstöd här

TRS förebyggande stöd

TRS erbjuder ett förebyggande stöd till anslutna organisationer. Det kan ske dels i en enskild organisation eller i ett nätverk av mindre organisationer, dels som kompetensutveckling i hela yrkesgrupper eller branscher. Syftet är att skapa livskraftiga organisationer med personal som har rätt och aktuell kompetens.

Läs mer om TRS förebyggande stöd här

Kompetensstöd till anställda

TRS erbjuder vägeledning mot studier, karriärcoachning och rådgivning till anställda i anslutna organisationer. Även tidsbegränsat anställda och uppsagda kan ta del av detta stöd.

Läs mer om kompetensstöd till anställda här

Kompetensutveckling för anställda

TRS erbjuder stöd för kompetensutveckling för anställda i anslutna organisationer.  Det gäller både tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställda. Syftet är att stärka enskilda personers framtida ställning på arbetsmarknaden och göra det lättare att ställa om i arbetslivet.

Observera att detta inte är en del av arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling relaterat till verksamhetens behov. Vi rekommenderar att ni kontaktar TRS rådgivare för information om stöd för strategiskt arbete med kompetensutveckling i er organisation.

Stödet till anställda i anslutna organisationer kan bestå av:

  • Vägledning, rådgivning och coachning mot studier
  • karriärcoachning
  • Validering av befintliga kunskaper
  • Ersättning för kortare kurser – upp till en vecka (ekonomiskt stöd och/eller betald kurs)
  • Yttrande till CSN relaterat till det nya omställningsstudiestödet. Vad betyder det att TRS ska avge yttrande?
  • Kompletterande ekonomiskt stöd för den som beviljats omställningsstudiestöd
  • TRS kan betala för vissa utbildningar.

Läs mer om omställningsstudiestödet