Att ansluta sig till TRS

Skulle du kunna vara medlem i någon av nedanstående arbetsgivarorganisationer? Då kan du ansluta din organisation till Trygghetsrådet TRS.

DET GÄLLER FÖLJANDE ARBETSGIVARORGANISATIONER:

  • Arbetsgivaralliansen
  • Svensk Scenkonst
  • Länsmuseernas Samarbetsråd
  • Sinf (Svensk Industriförening)
  • KFO
  • Teatercentrum
  • Danscentrum

Om din organisation blir medlem i någon av de arbetsgivarorganisationer som är kopplade till Trygghetsrådet TRS blir organisationen som regel automatiskt även ansluten till Omställningsavtalet. Det sker genom det kollektivavtal ni ansluter er till.

Två män, sitter bredvid varandra.

Det är också möjligt att ansluta sin organisation även om man inte vill tillhöra någon arbetsgivarorganisation (säranslutning). Det gäller organisationer som skulle kunna vara medlem i någon av ovanstående arbetsgivarorganisationer. Då ska du träffa ett hängavtal med något PTK-förbund. I detta avtal ska ni skriva in anslutning till Trygghetsrådet TRS. Beslut om att godkänna en säranslutning fattas av TRS styrelse, enligt de regler som parterna kommit överens om.

Vad kostar det?

Trygghetsrådet TRS verksamhet finansieras i huvudsak av de avgifter anslutna arbetsgivare betalar för tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda. Avgifterna är relaterade till organisationens årslönesumma:

  • Arbetsgivare som är medlemmar i Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst, Länsmuseernas Samarbetsråd, Teatercentrum och Danscentrum betalar en avgift på 0,2 procent av den sammanlagda årslönesumman för samtliga medarbetare.
  • Arbetsgivare inom KFO och Sinf-företag betalar en avgift på 0,2 procent av den sammanlagda årslönesumman för samtliga tjänstemän.
  • Säranslutna arbetsgivare betalar en avgift på 0,6 procent av den sammanlagda årslönesumman för de medarbetare som omfattas av omställningsavtalet.

Sedan lång tid (över 15 år) tillämpas en rabatt på 0,1 procent, som är avdragen i procenttalen ovan.

Avgiften betalas via FORA, samtidigt som andra kollektivavtalade försäkringar debiteras. För KFO-anslutna gäller att vissa arbetsgivare betalar avgiften via KPA/PV (Folksam).

Villkor för stöd

Ansvarig för sidan: Helena Sundqvist Laurin

Senast uppdaterad: