Vision och värderingar

Vår vision och värdegrund är en viktig plattform för oss. Vi vill att våra ledstjärnor ska märkas i allt vi gör.

Det betyder att vi strävar efter att alla människor inom TRS verksamhetsområde ska vara anställningsbara. Det gäller både den som har anställning på en arbetsplats och den som är på väg till ett nytt arbete.

Värdegrund: alla människors lika värde

TRS värdegrund bygger på respekt för individen och alla människors lika värde. Våra ledstjärnor ska göra värdegrunden synlig och beskriva hur vi förhåller oss till varandra, till klienter, till anställda i anslutna organisationer, till andra samarbetspartners och till vårt uppdrag.

TRS ledstjärnor

  • Lyhördhet
  • Engagemang
  • Delaktighet

Ansvarig för sidan: Helena Sundqvist Laurin

Senast uppdaterad: