De är framtidens ledare inom scenkonsten

Nu är det igång, ett helt nytt chefs- och ledarskapsprogram för scenkonsten. Monica Held, projektledare för programmet, är nöjd med starten.

– Ja, det känns verkligen bra. Deltagarnas förväntningar verkar stämma överens med hur vi har utformat programmet, så vi är på rätt spår.

Monica Held

Trygghetsrådet TRS fick uppdraget att ta fram ett ledarskapsprogram för chefer inom scenkonsten från parterna, Svensk Scenkonst och Scen & Film. Det är en del av TRS uppdrag att genomföra utbildningar inom strategiskt viktiga områden för anslutna branscher. Projektledaren Monica Held tycker att initiativet är angeläget.

– Det gödslas inte med den här typen av ledarskapsutbildningar i våra branscher, så det känns väldigt bra att TRS kan bidra på detta sätt. Det är ett efterlängtat och efterfrågat initiativ som stärker scenkonsten.

Programmet togs fram utifrån en förstudie där bland annat personer inom kultur- och scenkonstområdet intervjuades om synen på framtidens ledarskap och hur ett program skulle kunna utformas för att stötta det.

– Det lade grunden till de fem olika modulerna i programmet med fokus på att lära känna sig själv som ledare, mångfald och inkludering, kommunikation, ledarskap, de formella delarna av chefskapet och strategiska frågor kring att leda i framtidens scenkonst, berättar Monica Held.

Höga förväntningar

Hon var med under den första modulen och kände av stämningen. Förväntningarna var höga från alla håll och det var nästan lite pirrigt.

– Det är ett förtroende vi får samtidigt som deltagarna bygger programmet med sitt engagemang. De var taggade och det var väldigt kul att komma igång. Det är ibland ganska ensamt som chef och många uttryckte att de uppskattade möjligheten att nätverka och få utbyta erfarenheter om sitt ledarskap.

Monica lyssnade in och bland de 14 deltagarna fanns förväntningar om att få insikt om styrkor och svagheter i sitt eget ledarskap, att få bättre självförtroende och våga söka högre chefsroller i framtiden, att utmanas och få verktyg inför framtida tyngre uppdrag.

– Det speglar innehållet i programmet. Tanken är att det ska bli ett ömsesidigt utbyte där deltagarna också lär av varandra. De jobbar i studiegrupper om tre och gör olika hemuppgifter och de erbjuds även individuell coachning för att få ut det mesta av programmet.

Programmet avslutas med ett slutarbete där deltagarna får presentera ”Min framtida vision som scenkonstens nya ledare”.