Chefs- och ledarskapsprogram för scenkonsten

I framtiden behöver scenkonsten chefer och ledare som drivs av att jobba med verksamhetsutveckling, förändringsledning, inkludering och mångfald. I slutet av september startar TRS, på uppdrag av Svensk Scenkonst och Fackförbundet Scen & Film, ett program för blivande ledare inom scenkonsten. Programmet riktar sig till framtida ledare som är nyfikna, modiga och vill driva utveckling.

Programmet innehåller en mix av utbildning och självreflektion. Det kommer att bestå av övningar kring självkännedom, reflektion kring ledarskap och chefskap, utbyte av egna erfarenheter inom olika områden som till exempel mångfald, inkludering, grupputveckling och feedback. Områden som kommunikation, verksamhets- och ekonomistyrning, kompetensförsörjning och strategiskt arbete ingår också. Alla deltagare kommer att få individuell coachning med fokus på personlig utveckling, framtida mål och karriär.

 

Stort intresse

Intresset för programmet var mycket stort. 150 personer sökte till de 15 platserna. Monica Held, som är projektledare berättar att deltagarna representerar alla scenkonstarter samt även ideell sektor och kultursektorn, till exempel myndighet, museum och studieförbund.

- Bland de antagna finns skådespelare, producenter, projektledare, verksamhetsutvecklare, regissör, orkesterchef, konstnärlig ledare, verksamhetsledare och kulturchef.

Vad hoppas du att de tar med sig tillbaka till sina organisationer?

- Jag hoppas att de får med sig en vision om hur de ska leda framtidens scenkonstorganisationer och verktyg för hur de kan jobba med verksamhetsutveckling. Att de känner sig stärkta i att gå in i en roll som högre chefer där deras ledarskap bidrar till öppna, inkluderande, kreativa och professionella arbetsplatser. Jag hoppas också på ett att deltagarna ska kunna stötta varandra så att de har ett naturligt nätverk att luta sig mot i sina framtida uppdrag.

Kontakta oss

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Monica Held, projektledare för programmet.