Chefs- och ledarskapsprogram för scenkonsten

I framtiden behöver scenkonsten chefer och ledare som drivs av att jobba med verksamhetsutveckling, förändringsledning, inkludering och mångfald. Nu startar TRS, på uppdrag av Svensk Scenkonst och Fackförbundet Scen & Film, ett program för blivande ledare inom scenkonsten. Programmet riktar sig till framtida ledare som är nyfikna, modiga och vill driva utveckling.

Vi söker dig med ledarerfarenhet inom scenkonst och kultur som vill utveckla dig själv och ditt ledarskap med inriktning mot:

 • Att i framtiden gå in i en roll som ytterst ansvarig för en scenkonstverksamhet, till exempel vd eller motsvarande.
 • Att tillämpa ett inkluderande ledarskap med hållbara arbetsplatser, mångfald och lärande organisationer.
 • Att bidra till att utveckla scenkonstens organisationer till öppna arbetsplatser.
 • Att utbyta idéer och tankar om framtida ledarskap med andra.

Fokus ligger på att du ska skapa medvetenhet och få fler verktyg för att kunna leda dig själv, leda grupper och leda verksamhet in i en värld i ständig förändring.

Vi söker ledare som vill vara en del av och ta ansvar för att forma framtidens scenkonst. Ledare som är nyfikna, modiga och vill driva utveckling genom inkludering av både medarbetare och aktörer utanför organisationen.

Vem kan söka?

Programmet vänder sig till dig som har erfarenhet av ledarskap men ännu inte innehar en position som vd eller ytterst ansvarig för en scenkonstinstitution.

Du har:

 • Stort intresse av att leda och få med dig organisationens medarbetare i att ständigt utveckla och förbättra verksamheten.
 • Motivation och intresse av att i framtiden axla en roll som högsta chef, som vd eller som ytterst ansvarig för en scenkonstverksamhet.
 • En vilja att leda arbetet för inkludering och mångfald på, bakom och framför scenen.
 • Intresse för verksamhetsutveckling, inkludering, mångfald och arbetsmiljöfrågor.
 • Ledarfarenhet från scenkonst eller angränsande område.
 • Erfarenhet av och intresse för att bygga relationer och i framtiden skapa samarbeten som för scenkonsten framåt.
 • Förmåga och intresse av att jobba med kompetensförsörjning och locka nya talanger till scenkonsten.
 • Har internationell erfarenhet och behärskar flera språk utöver svenska och engelska.
 • Förmåga att kommunicera och uttrycka dig i både tal och skrift för att väcka intresse och nå ut till olika målgrupper.

 

När, var och hur?

Planeringen utgår från att mötena kan genomföras fysiskt i Stockholmsområdet.

Datum:

 • 25–27 september - 2 nätter (OBS! Nytt datum.)
 • 21–22 november
 • 22–23 januari 2023
 • 26–27 mars
 • 22–23 maj
 • 12 juni

Efter programmet är målet att du ska ha stärkt dina förutsättningar att ta en roll som chef inom scenkonsten och vara medskapare av inkluderande, öppna arbetsplatser som lockar nya talanger till branschen.

Mellan programmodulerna kommer du att bli indelad i studiegrupper och arbeta med uppgifter, minst en träff mellan varje modul som kan ske fysiskt eller digitalt. Du kommer att få sätta mål och en framtidsplan med stöd av en professionell coach.

Kostnader

Trygghetsrådet TRS står för kostnaden för programmet. Du eller din arbetsgivare bekostar logi och resor. Är du frilansare avsätter du egen tid och om du är medlem i Fackförbundet Scen & Film kan du söka stipendium för delar av omkostnaderna i samband med programmet. Ansökan skickas till info@scenochfilm.se och skriv Elg-Lundberg Fond i rubriken.

Antagning och urval

Ett urvalsförfarande med intervjuer kommer att genomföras. Därefter får du besked om du blivit antagen till programmet och då är ansökan bindande. Antagningsprocess med besked ska vara klar före 30 juni.

I ansökan ska du bifoga ditt cv där det framgår hur många år du arbetat som ledare/chef, var du arbetat, dina utbildningar, om du har internationell eller annan relevant erfarenhet. Ge en kort beskrivning av dig själv och varför du vill delta i programmet.

För dig som har en längre anställning bör du diskutera ansökan med din arbetsgivare och få stöd för ditt deltagande.

Ansökan

Ansökningstiden för programmet har gått ut.

Kontakta oss

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Monica Held, projektledare för programmet.