Del 3. Konkretisera dina planer

Nu är det dags att fundera kring omvärlden, din marknad, kostnader och mycket mer.

Omvärldsanalys/Marknaden

1. Har du redan någon kund eller uppdragsgivare på gång?

2. Hur ser din vision ut? Vad har du för målbild på några års sikt? Försök beskriv det kortfattat.

Så här kan du resonera: vilka resultatmål har du, ska du ha anställda, vilka/hur många kunder, mål för expansion etc.

3. Vad kan gå fel i din satsning relaterat till den marknad du tänker dig?

4. Vad finns för möjligheter på marknaden du tänkt dig?

 

Affärsmiljön och debiteringsprinciper

5. Hur mycket beräknar du att kunna debitera för din produkt/tjänst exklusive moms?

6. Vad är kostnaden för att ta fram din produkt/tjänst exklusive moms?

7. Ungefär vilka blir dina kostnader per månad det första året (för att driva företaget, utan att räkna med din lön)?

8. Vilka intäkter per månad tänker du att du räkna med under det första året?

9. Vilken är den lägsta lön du behöver ta ut (under det första året)?

10. Hur stora intäkter krävs för att uppnå det?

 

Försäkringar, avgifter, bolagsformer etc.

11. Har du undersökt vilken sjukpenning (SGI) du får, vilka försäkringar du behöver, funderat över pensionsinbetalningar etc. om du startar eget företag?

12. Har du koll på vilka kostnader du kommer att ha, förutom att producera din vara eller tjänst (till exempel arbetsgivaravgifter, momssatser m.m.)?

13. Vilken bolagsform vill du ha?

Så här kan du resonera: Aktiebolag, enskild firma eller annan form. Har du undersökt fördelar och nackdelar av olika val? Vad tror du att du kommer att välja och varför?

14. Vilken typ av tjänst eller vara kommer du sälja? Olika tjänster och varor har olika momssatser, till exempel.

Summering

Nu har du gått igenom och svarat på frågor i alla tre delarna. Hur ser du just nu på dina möjligheter att starta eget? Värdera på en skala 1-10, där 1 är mycket små möjligheter och 10 är mycket stora möjligheter. Beskriv också dina slutsatser med några meningar.

Ta nästa steg

Nu har du en sammanställning av frågor och svar, som du kan mejla till din rådgivare för att ta nästa steg på vägen till ett eget företag. Det är viktigt att du har rätt förutsättningar och möjligheter till en på sikt hållbar försörjning, därför är detta underlag viktigt för ditt samtal med din rådgivare.