Ska du säga upp en medarbetare?

Den här texten vänder sig till dig som är chef och ska genomföra ett uppsägningssamtal.

För att göra alla steg i rätt ordning är det bra att följa den checklista vi har tagit fram.

Checklista för arbetsgivare

TRS guide inför uppsägning och omställning beskriver hela processen från förberedelser, samtal och uppföljning. Ta del av guiden för att förbereda dig inför samtalet.

Guide inför omställning och uppsägning

När alla förhandlingar och förberedelser är klara är det dags för uppsägningssamtalet.

Skriftligt uppsägningsbesked

Innan mötet ska du ta fram ett uppsägningsbesked med information om uppsägningstid och villkor enligt LAS och kollektivavtal.  Kontakta din arbetsgivarorganisation - de kan hjälpa dig med mallar och information.

Uppsägningsbeskedet ska du ge till medarbetaren i slutet av mötet. Komplettera gärna med skriftlig information, telefonnummer och webbadresser, om vart medarbetaren kan vända sig för stöd.

Undvik att lämna besked om uppsägning inför en helg. Se till att vara tillgänglig dagarna efter beskedet. Erbjud samtalsstöd i form av företagshälsovård eller liknande.

Checklista för uppsägningssamtalet

 • Börja samtalet med att kort berätta om bakgrunden till mötet.
 • Kom snabbt till sak och linda inte in beskedet. Ett besked om uppsägning behöver vara tydligt. ”Jo Anna du känner ju till att vi står inför att minska personalstyrkan och jag måste nu meddela att du är en av dem som kommer att sägas upp. Det innebär att du har sex månaders uppsägningstid från och med nu”.
 • Ge medarbetaren tid att ta till sig innehållet i beskedet. Vänta in eventuella reaktioner.
 • Lyssna, bekräfta och sammanfatta det som sägs. Undvik att försöka hitta lösningar eller komma med feedback, det är inte rätt tillfälle. Berätta istället om vilket stöd medarbetaren kan få och vart hen kan vända sig.
 • Kontrollera att den uppsagde förstått vad du sagt, till exempel genom att fråga: "vad har du uppfattat av det jag sagt?"
 • Lämna över den skriftliga uppsägningen och information om vad som gäller formellt.
 • Berätta vad medarbetaren ska göra resten av dagen. Skicka inte hem en medarbetare utan att se till att de först har tillgång till stöd.
 • Boka in ett uppföljningsmöte med medarbetaren dagen efter uppsägningsbeskedet. I det mötet stämmer du av hur beskedet har landat och de praktiska frågor ni behöver gå igenom. Förbered arbetsgivarintyg (behövs för a-kassan) och tjänstgöringsintyg (betyg).
 • Vid uppföljningsmötet: påbörja ansökan om stöd från TRS. Du som arbetsgivare påbörjar ansökan, som sedan kompletteras av den uppsagde.

Här ansöker du om stöd för uppsagd medarbetare

Sammanfattning

 • Förbered dig väl.
 • Låt medarbetarna få veta orsaken till uppsägningen.
 • Lämna över skriftligt besked samtidigt som det muntliga.
 • Ge stöd både till den som är uppsagd och de som är kvar.
 • Ta hjälp av andra och använd det stöd som finns.

Hit kan du som är chef vända dig

 • Din arbetsgivarorganisation
 • Företagshälsovården eller liknande
 • Trygghetsrådet TRS
 • Ditt fackförbund

Hit kan dina medarbetare vända sig

 • Fackförbund eller arbetsplatsombud
 • Företagshälsovård eller liknande
 • Trygghetsrådet TRS