Ekonomiskt stöd och betalda kurser

Förutom karriärcoachning och vägledning för studier kan du få ekonomiskt stöd om du väljer att studera. Det finns tre olika ekonomiska stöd: Om du behöver ta ledigt för att gå en kort kurs, kompletterande ekonomiskt stöd om du blir berättigad till CSN:s omställningsstudiestöd, och studieersättning om du är över 40 år och inte kan få CSN-stöd. Dessutom kan du få din utbildning betald.

Tre olika studiestöd

TRS erbjuder tre olika former av studiestöd. 

Stöd för korta studier

För utbildningar som är kortare än en vecka. Gäller både om du är anställd och för dig som är mellan jobb och får stöd av TRS. Du kan få ekonomiskt stöd om du behöver ta ledigt från jobbet, upp till 70 procent av din lön.

Ansök om kortvarigt studiestöd

Kompletterande studiestöd

För dig som också får omställningsstudiestöd från CSN. Gäller för utbildningar som är längre än en vecka. Gäller både om du är anställd och för dig som är mellan jobb och får stöd av TRS. Tillsammans med CSN:s omställningsstudiestöd kan du få upp till 80 procent av din lön.

Ansök om yttrande och kompletterande stöd

Studieersättning

Kan du inte få omställningsstudiestöd från CSN (det vill säga om du inte uppfyller villkoren)? Om du är uppsagd eller har avslutat en tidsbegränsad anställning och får stöd från TRS kan du vara kvalificerad för studieersättning från TRS, om du är över 40 år. 

Studieersättningen är en utfyllnad mellan CSN:s ordinarie studiemedel och upp till 70 procent av din lön i två terminer, och därefter upp till 50 procent av din lön i två terminer. Det finns ett tak, som är CSN:s fribelopp för inkomst per kalenderhalvår. Utfyllnaden kan betalas även om du inte väljer att ta ut studiemedel från CSN.

Kontakta din rådgivare

TRS kan betala utbildning, kurs eller validering av kunskaper

Om du omfattas av TRS omställningsavtal, det vill säga är anställd i en ansluten organisation, har avslutat en tidsbegränsad anställning eller är uppsagd och får stöd av TRS, kan du också få vissa utbildningar betalda av TRS. Utbildningen eller kursen ska stärka din ställning på arbetsmarknaden (inte vara av hobbykaraktär) och vara godkänd av TRS - kostnaden ska vara rimlig till omfattning och innehåll. Om du är anställd får kursen inte vara av det slag din arbetsgivare bör ansvara för.

Kontakta en rådgivare