Vi genomför tekniskt underhåll av våra digitala tjänster från kl 17, fredag 22/9 till söndag 24/9. Webbplatsen kan ligga nere under denna period.

Vill du utveckla din kompetens - eller byta jobb?

Trygghetsrådet TRS kan erbjuda vägledning och ekonomiskt stöd om du vill studera. Du kan också få karriärcoachning - prata med en rådgivare om ditt fortsatta arbetsliv. Det gäller dig som är anställd i en ansluten organisation, både du som är anställd tillsvidare och du som är tidsbegränsat anställd. Det gäller också dig som får stöd av TRS för att du har blivit uppsagd. Läs mer om TRS studiestöd här!

Hur vet jag om min arbetsplats är ansluten till TRS?

Det enklaste sättet är att skriva in organisationsnumret i rutan här intill. Du hittar organisationsnumret på din lönespecifikation, eller i ditt anställningsavtal.

Det finns många olika omställningsorganisationer på svensk arbetsmarknad. Du kan läsa mer om det här

Rådgivare

Kontakta gärna någon av oss!

TRS stöd till dig som vill studera

Vägledning och validering

Vet du inte vad du vill studera? TRS rådgivare ger dig vägledning, rådgivning och coachning mot studier. Den utbildning du väljer ska stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden. Du kan också få validering av den kompetens du redan har.

TRS kan också betala för vissa utbildningar som kostar pengar.

Tre olika studiestöd

TRS erbjuder tre olika former av studiestöd. 

 • Kortvarigt studiestöd – för utbildningar som är kortare än en vecka. Gäller både om du är anställd och för dig som är mellan jobb och får stöd av TRS.
 • Kompletterande studiestöd – för dig som också får omställningsstudiestöd från CSN. Gäller för utbildningar som är längre än en vecka. Gäller både om du är anställd och för dig som är mellan jobb och får stöd av TRS.
 • Studieersättning – Kan du inte få omställningsstudiestöd från CSN (det vill säga om du inte uppfyller villkoren)? Om du är uppsagd eller har avslutat en tidsbegränsad anställning och får stöd från TRS kan du vara kvalificerad för studieersättning från TRS, om du är över 40 år.

Vad är omställningsstudiestöd?

Omställningsstudiestödet är till för dig som är mitt i arbetslivet och vill bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden. Ansökningsperioderna är två gånger per år, med start 1 april respektive 1 oktober.

Det nya studiestödet består av en bidragsdel och en lånedel.

Läs mer om omställningsstudiestödet här

Läs mer om omställningsstudiestödet på CSN:s webb

Villkor för att få studiestöd från TRS

Är du tidsbegränsat anställd?

Omfattningen på stödet kan variera beroende på om du bara varit anställd i TRS-anslutna organisationer eller har haft anställningar med olika tillhörighet i andra arbetsgivarorganisationer. Grundkravet är att du har varit anställd minst tolv månader i en eller flera organisationer de senaste 36 månaderna.

Den senaste anställningen ska ha varit i en TRS-ansluten organisation. Du ska ha haft en arbetstid på minst åtta timmar per vecka. Arbetet ska ha varit huvudsyssla.

Vägledning och validering 

Om du är anställd i en ansluten organisation kan du få vägledning, rådgivning och coachning mot studier eller validering om du är anställd minst åtta timmar per vecka.

Kortvarigt studiestöd

Vill du söka ekonomiskt stöd för en utbildning som är kortare än en vecka behöver du också uppfylla följande villkor

 • Du ska ha arbetat minst 16 timmar per vecka
 • Under minst åtta år de senaste 14 åren
 • Anställningar från 19 års ålder räknas
 • Du ska ha fyllt 27 år
 • Arbetet ska ha varit huvudsyssla
 • TRS bedömer om din position på arbetsmarknaden stärks.

Kompletterande studiestöd till omställningsstudiestöd (CSN)

TRS kan bygga på det stöd du kan få från CSN i form av bidrag och lån. Då krävs att du:

 • Är berättigad till omställningsstudiestöd från CSN
 • Har arbetat minst tolv månader de senaste 24 månaderna
 • Har arbetat minst 16 timmar per vecka under minst åtta år de senaste 14 åren
 • Anställningar från 19 års ålder räknas
 • Du ska ha fyllt 27 år
 • Arbetet ska vara huvudsyssla
 • TRS bedömer om din position på arbetsmarknaden stärks.

Hur går det till?

Du behöver fylla i en ansökan för att kunna få stöd av TRS. Ansökan finns tillgänglig på TRS webb.

Omställningsstudiestöd från CSN

Du som vet vad du vill läsa för utbildning

 1. Ta reda på om du uppfyller villkoren för omställningsstudiestödet
 2. Ta reda på om du tillhör Trygghetsrådet TRS genom att skriva in din arbetsgivares organisationsnummer i rutan till vänster
 3. Ansök om studieplats till din utbildning och om omställningsstudiestöd via CSN
 4. Ansök om yttrande och eventuellt kompletterande studiestöd hos TRS.

Nästa steg i processen blir att CSN utreder din ansökan, begär ett yttrande från Trygghetsrådet TRS och fattar sedan ett beslut om din ansökan. Om din ansökan blir godkänd hos CSN fattar sedan TRS beslut om eventuellt kompletterande studiestöd.

Du som är osäker på vad du vill läsa för utbildning

 1. Ta reda på om du tillhör Trygghetsrådet TRS genom att skriva in din arbetsgivares organisationsnummer i rutan till vänster
 2. Ansök om att få vägledning av TRS
 3. I nästa steg bestämmer du om du ska söka någon utbildning
 4. Om utbildningen är fem dagar eller längre - ta reda på om du uppfyller villkoren för omställningsstudiestödet.
 5. Om utbildningen är fem dagar eller längre ansök om studieplats till din utbildning och om omställningsstudiestöd via CSN
 6. Ansök om yttrande och eventuellt kompletterande studiestöd hos TRS.

Nästa steg i processen blir att CSN utreder din ansökan, begär ett yttrande från Trygghetsrådet TRS och fattar sedan ett beslut om din ansökan. Om din ansökan blir godkänd hos CSN fattar sedan TRS beslut om eventuellt kompletterande studiestöd.

Vill du ha vägledning eller validering?

Du kan ansöka om att få ett eller flera samtal med en rådgivare hos TRS. Tillsammans samtalar ni om dina tankar och planer, du kan få vägledning, rådgivning och coachning. Du kan också få hjälp med att validera kunskaper som du har.

Jag kan väl inte studera igen…?

Jo, det kan du! Det är på många sätt lättare att studera när man är vuxen. Kanske är du lite ringrostig – men du har med dig en erfarenhetsbank som verkligen kommer att hjälpa dig i studierna. TRS rådgivare Maria Toft Zulawinski tipsar om hur du kan tänka om du vill studera. 

Till artikeln