Trygghetsrådet TRS parter

TRS omställningsavtal är tecknat av tre parter:

Arbetsgivaralliansen

Arbetsgivaralliansen är en arbetsgivarorganisation för ideella och idéburna verksamheter med medlemmar inom den svenska idrottsrörelsen, trossamfund och ekumeniska organisationer, utbildning och folkbildning, non-profit vård och omsorg, upplevelsebranschen och intresseorganisationer. Sammanlagt cirka 3 400 medlemsorganisationer med drygt 38 000 anställda.

Ta mig till Arbetsgivaralliansen 

Svensk Scenkonst

Svensk Scenkonst är en branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater.
Svensk Scenkonst representerar 101 av Sveriges företag och organisationer inom scenkonstområdet. Dansteatrar, musikteatrar, scener med klassisk talteater, scener med experimentell repertoar, länsmusik och symfoniorkestrar finns bland medlemmarna. De anslutna företagen och organisationerna har cirka 7 200 anställda.

Ta mig till Svensk Scenkonst

PTK

PTK är en facklig arbetsmarknadspart och består av 27 fackförbund, som tillsammans arbetar för att privatanställda tjänstemän ska ha ett tryggt arbetsliv och en bra pension. De förhandlar kollektivavtal och utbildar inom områdena pension, försäkring, omställning, inflytande och arbetsmiljö. PTK representerar 860 000 medlemmar i privat sektor och över två miljoner anställda omfattas av deras kollektivavtal. 

Ta mig till PTK

Ansvarig för sidan: Helena Sundqvist Laurin

Senast uppdaterad: