Trygghetsrådet TRS parter

TRS omställningsavtal är tecknat av tre parter:

Arbetsgivaralliansen

Arbetsgivaralliansen är en arbetsgivarorganisation för ideella och idéburna verksamheter med medlemmar inom den svenska idrottsrörelsen, trossamfund och ekumeniska organisationer, utbildning och folkbildning,  vård och omsorg, upplevelsebranschen och intresseorganisationer. Sammanlagt cirka 3 300 medlemsorganisationer med drygt 38 000 anställda.

Ta mig till Arbetsgivaralliansen 

Svensk Scenkonst

Svensk Scenkonst är den heltäckande bransch- och arbetsgivarorganisationen för professionell scenkonst. Svensk Scenkonst verkar för att medlemmarna ska ha optimala förutsättningar att producera och sprida scenkonst av högsta kvalitet i hela landet och samtidigt vara ansvarstagande arbetsgivare. Med gedigen kunskap om branschen företräder Svensk Scenkonst medlemmarna och erbjuder stöd och service som utgår från deras behov.

Svensk Scenkonst representerar cirka 250 verksamheter inom scenkonsten.

Ta mig till Svensk Scenkonst

PTK

PTK är en facklig arbetsmarknadspart och består av 26 fackförbund, som tillsammans arbetar för att privatanställda tjänstemän ska ha ett tryggt arbetsliv och en bra pension. PTK förhandlar kollektivavtal och utbildar inom områdena omställning, pension, försäkring, inflytande och arbetsmiljö. PTK representerar över en miljon medlemmar i privat sektor och över två miljoner anställda omfattas av deras kollektivavtal. ​

Ta mig till PTK

Ansvarig för sidan: Helena Sundqvist Laurin

Senast uppdaterad: