Vi genomför tekniskt underhåll av våra digitala tjänster från kl 17, fredag 22/9 till söndag 24/9. Webbplatsen kan ligga nere under denna period.

Framtidssäkra er organisation

Tillsammans ser vi till att er verksamhet står redo inför framtiden genom att utveckla och ta vara på kompetensen hos era anställda. Målet med våra insatser är att skapa stabila och livskraftiga organisationer som är väl rustade för att möta omvärldens växande behov. Genom att investera i medarbetarnas kompetens säkerställer ni att er organisation har förutsättningar att växa och blomstra på lång sikt.