Rätt Trygghetsråd?

Det finns flera trygghetsråd i Sverige. Trygghetsrådet TRS är ett av dem.

Vilket trygghetsråd eller omställningsorganisation din organisation tillhör styrs av den bransch du arbetar i och det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats. Finns det inget kollektivavtal är du inte berättigad till stöd från något trygghetsråd.

TRS och parterna

Trygghetsrådet TRS är en kollektivavtalad stiftelse med huvudsakligt verksamhetsområde ideell sektor och kulturområdet. Parterna i TRS Omställningsavtal är Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst och förhandlings- och samverkansrådet PTK. Alla medarbetare omfattas i de organisationer som är anslutna till Arbetsgivaralliansens, Svensk Scenkonsts, Teatercentrums, Danscentrums och Länsmuseernas kollektivavtal.

Dessutom omfattas alla tjänstemän i organisationer som är anslutna till Sinf och KFO. Det finns också ett stort antal arbetsgivare som är anslutna genom hängavtal (arbetsgivare som inte är medlemmar i någon arbetsgivarorganisation).

Sammanlagt är det cirka 8 200 företag eller organisationer med ungefär 70 000 anställda som omfattas av TRS omställningsavtal.

Omfattas din arbetsplats?

Skriv in organisationsnumret i sökrutan uppe till höger, så får du veta om din organisation är ansluten till Trygghetsrådet TRS. Annars kan du kontakta något av nedanstående trygghetsråd.

Andra trygghetsråd på den svenska arbetsmarknaden

TRR Trygghetsrådet

För tjänstemän inom den privata sektorn. Avtalsparter är Svenskt Näringsliv och PTK. Dessutom omfattas företag som är anslutna till Tidningsutgivarna och IDEA. www.trr.se

Trygghetsstiftelsen

För anställda inom det statliga avtalsområdet. Avtalsparter är Arbetsgivarverket, Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) S/P/O, Saco-S och SEKO. www.tsn.se

Trygghetsfonden TSL

För arbetare inom den privata sektorn. Avtalsparter är Svenskt Näringsliv och LO. www.tsl.se

Omställningsfonden

För anställda inom kommuner, regioner samt kommunalförbund och företag som är anslutna till Sobona. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Sobona, Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR), Kommunal samt Akademikeralliansen.  www.omstallningsfonden.se

Trygghetsrådet Fastigo

För anställda tjänstemän i fastighetsbranschen. Avtalsparter är Fastigo, Unionen, Ledarna, CF, AF och SKTF. www.fastigo.se

Fastigo-LO

För kollektivanställda i fastighetsbranschenAvtalsparter är Fastigo och LO. www.fastigo.se

KFS-företagens Trygghetsfond

För anställda i kommunnära företag, ägda av kommuner/landsting eller helt eller delvis privatägda. Avtalsparter är KFS, Kommunal, SEKO m.fl. www.kfs.net

Kyrkans Trygghetsråd

För anställda inom Svenska Kyrkan. Avtalsparter är Församlingsförbundet, Jusek, Kommunal, Kyrkans Akademikerförbund, Lärarförbundet, SKTF samt SSR. kyrkanstrygghetsrad.se

Trygghetsfonden BAO-Finansförbundet

För företag/banker/finansbolag. Avtalspartner BAO och Finansförbundet. www.bao.se

Ciko

För arbetare inom KFO:s område. Parter är KFO och LO. ciko.se

Övriga

Inom KP finns fyra mindre trygghetsfonder där parterna består av olika delar av arbetarrörelsen och Handels. Dessutom finns Trygghetsfonden SEKO Sjöfolk - Sveriges Redarförening.